Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Historische vereniging Den Dolder

De Historische Vereniging Den Dolder is op 9 april 1997 opgericht en heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis en de archeologie van Den Dolder te bevorderen en te waken over het cultureel erfgoed van Den Dolder.

Activiteiten

Tentoonstelling/evenement

De vereniging organiseert regelmatig een tentoonstelling of een evenement waarin een aspect van de geschiedenis van Den Dolder centraal staat.

Dolderse kroniek

Daarnaast brengt de vereniging voor haar leden een eigen blad uit, de Dolderse Kroniek. Daarin verschijnen verhalen over Dolderse aangelegenheden in de ruimste zin van het woord: interviews, onderzoeken, toevallige vondsten, wetenswaardigheden over gebouwen en buurten etc. Eén kroniek per jaar omvat en centraal thema of is gericht op de jeugd. Deze speciale kroniek wordt huis aan huis in Den Dolder bezorgd. Wilt u een verhaal vertellen of heeft u een tip? Stuur een e-mail naar redactie@historischeverenigingdendolder.nl

Gesproken geschiedenis

Regelmatig organiseren wij zogenaamde ‘verhalen’-tafels om herinneringen vast te leggen. Vrijwilligers voor gesproken geschiedenis/auteurs kunnen zich melden bij de eindredactie. Stuur een e-mail naar redactie@historischeverenigingdendolder.nl

Rondleiding W.A.-hoeve

In samenwerking met Altrecht is de rondleiding over de Willem Arntsz Hoeve (opnieuw) van borden voorzien. De rondleiding start aan de (oude) Dolderseweg, vlakbij station Den Dolder. De borden bevatten teksten, historische foto’s en een QR-code.

Wandkleed

De historische vereniging bezit een prachtig wandkleed (Pdf, 851 kB).

100 jaar Den Dolder

De vereniging publiceerde ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het dorp in 2012 een geschiedenisboek. Helaas is het boek niet meer verkrijgbaar.

Blijf op de hoogte

Ook versturen we e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn gratis. Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief van de vereniging.

Bezoek onze facebookpagina met telkens ‘nieuwe’ foto’s.

Lidmaatschap historische vereniging Den Dolder

Door het insturen van het aanmeldingsformulier wordt u lid van onze vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging leidt steeds tot een stilzwijgende verlenging per kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap (voor 1 december) kan mondeling, schriftelijk of per e-mail: info@historischeverenigingdendolder.nl. Het rekeningnummer van de vereniging is: NL 42 RABO 0198 5839 07.

Station Den Dolder

Monumenten in Den Dolder

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten in Den Dolder staan in de monumentenlijst Den Dolder.

Bibliotheek

In onze bibliotheek bevinden zich circa 200 boeken die op verschillende manieren ons iets te vertellen hebben over het dorp Den Dolder. Deze boeken kunt u lenen. Reserveren kan per e-mail via secretaris@historischeverenigingdendolder.nl

Meer informatie over Den Dolder is ook te vinden op de website van Het Utrechts Archief.

Filmpjes over Den Dolder

Korte documentaire WA-Hoeve: Pieter Vervaart en Kees Kort van Rozenhuis producties hebben op eigen initiatief een korte documentaire over de Willem Artnsz Hoeve in Den Dolder gemaakt. Doel van de documentaire is in kort bestek de geschiedenis te belichten van het terrein van de WA-Hoeve en het unieke karakter van de prachtige gebouwen en de situering hiervan in het landschap.

Kerst in Den Dolder met muziek: de film vertoont aan het begin een jong muziekkorps op de hoek, met afbraak van de winkels in de verte en een (dan nog) jonge Paul van Dijssel in de kraam van de vereniging en Flip Baay met Harm Sok, allen verenigingsmensen van het eerste uur.

Er zit nog steeds muziek in Den Dolder: prachtig muzikaal programma door de vereniging met alle kinderen van basisschool De Kameleon. De ‘making of’-film is gemaakt door groep 8 onder leiding van Loods21.