Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Stichting Lokaal Austerlitz

Het doel van Stichting Lokaal Austerlitz is het opsporen, conserveren, beheren en doorgeven van het Austerlitzse erfgoed.

Algemene informatie

Austerlitz dankt zijn ontstaan aan de legering, op de heide even ten oosten van Zeist, van ongeveer 18.000 Bataafse en Franse manschappen door de Franse Generaal Marmont in 1804. De neringdoenden die werden aangetrokken door het kamp en zich in de omgeving vestigden, kunnen worden beschouwd als de eerste inwoners van Austerlitz. Mede door deze ontwikkeling is Austerlitz rijk aan uniek erfgoed, dat mede door archeologisch onderzoek in 2017-2018 nog meer is gaan leven. Erfgoed, dat volgens de Stichting gekoesterd moet worden. Met op 27 maart 2017 een eerste bijeenkomst als werkgroep, is vervolgens op 21 maart 2019 de “Stichting Lokaal Austerlitz” opgericht. De naam is ingegeven door “Het Lokaal”, een verenigingsgebouw dat door de familie De Beaufort in 1887 aan het dorp in bruikleen is gegeven en vooral diende om een oplossing te bieden voor het te overvloedige drankgebruik van de inmiddels verarmde Austerlitzse bevolking.

Een waterpomp aan de Gramserweg uit 1922 die nog tot in de jaren 60 van de vorige eeuw dienst heeft gedaan voor de watervoorziening van Austerlitz.
Contact

Contactpersoon Hans Nijman

Email: info.Lokaal@austerlitzbelang.nl

Website Lokaal Austerlitz