Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Koepel Brede School Den Dolder

In de ronde koepel van de brede school zijn 24 perspex platen op de kopse kant van de cirkel geplaatst. Ze worden aangelicht met LED’s, met behulp van 14 verschillende lichtprogramma’s. Het licht op de perspex platen is alleen zichtbaar op de kopse kant en veranderd van subtiel overdag, naar sterk aanwezig in de avonduren. Doordat de platen individueel van kleur veranderen ontstaat een voortdurende beweging rondom.

Op de platen zijn lijntekeningen gezandstraald die een denkbeeldige verbinding suggereren. De tekeningen zijn gebaseerd op handelingen van kinderen, zoals schrijven, spelen, eten, drinken en dergelijke.

De kunstenares heeft met dit kunstwerk een verbinding weten te leggen tussen binnen en buiten, de wisselende lichtkleur is namelijk ook van buiten zichtbaar is in de avonduren. Door in te spelen op de ruimte en op de belevingswereld van kinderen is Gery Bouw er in geslaagd een kunstwerk te maken dat fascineert en betovert.

Opdracht

In 2006 werd gestart met de bouw van de brede school (basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) in Den Dolder. In het gebouw, gelegen aan de bosrand, vinden zowel overdag als ’s avonds activiteiten plaats. Als verbindend thema in de opdracht stond de ‘ontmoeting tussen school en dorpsgemeenschap’ centraal. De locatie van het kunstwerk was in eerste instantie de openbare ruimte voor de school, met de mogelijkheid een koppeling te maken met de binnenruimte van het gebouw. Gaandeweg het eerder doorlopen proces bleek dat zich in het gebouw betere mogelijkheden voordeden dan in de buitenruimte. De kunstenaars werd gevraagd zich te richten op de centrale hal met koepel en trappenhuis. Er moest rekening worden gehouden met de verschillende functies gedurende dag en avond.

Koepel Brede School
Close-up Koepel Brede School
Procedure

Na het stopzetten van de eerste opdrachtprocedure is wederom gekozen voor een voordracht door de Adviescommissie BKV. Voor deze tweede selectie werden door de adviescommissie 8 kunstenaars voorgedragen. Na bespreking van de opgevraagde documentatie werden drie kunstenaars, Heringa / van Kalsbeek, Maria Roosen en Gery Bouw gevraagd voor een oriënterend gesprek. Na deze gesprekken is aan Gery Bouw gevraagd een schetsvoorstel uit te werken.

Budget

Voor deze opdracht was een budget beschikbaar van € 49.600,–.

Close-up Koepel Brede School
Kunstenaar

De werken die Gery Bouw de afgelopen jaren heeft gerealiseerd zijn vaak geïntegreerd in de architectuur. In haar werk speelt licht een belangrijke rol. Vaak is glas of perspex de drager van tekst, beeld of digitaal bewerkte foto’s. Door middel van subtiele bewerking door zandstralen, lamineren en digitale print weet Gery Bouw heldere beelden te maken die hun transparantie behouden en zowel letterlijk als figuurlijk gelaagd zijn. Haar werk gaat over verbondenheid, zowel tussen mensen onderling als verbondenheid met de natuur. De betrokkenheid met het werk van bewoner, gebruiker of toeschouwer is voor haar van groot belang.

Van de kunstenares zijn verscheidene kunsttoepassingen in Nederland te vinden. Eerdere opdrachten waren kunstwerken in Zoetermeer, Helmond, Maastricht en Boxmeer.