Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Torenvalken bospad Verlengde Slotlaan

Het kunstwerk van Michel Kuipers bestaat uit twee, 3 meter hoge torenvalken van keramiek die in de opening van de bossages langs het bospad bij Schaerweyde staan. Het thema ‘twijfel’ wordt uitgebeeld door op elk van de rudimentair gevormde valken een gestileerde tekening van een torenvalk te projecteren. Het ideaalbeeld wordt vervormd door de onregelmatigheid van de ondergrond. Het kunstwerk zet een vraagteken bij de objectiviteit van de waarneming en roept daarmee twijfel op. Michel Kuipers zet de natuurlijke vorm af tegen het volmaakte van de projectie.

Opdracht

Deze opdracht behoort tot de reeks opdrachten op basis van het masterplan van Wim Korvinus. Het betreft hier het zesde stadium van de liefde, ‘de liefde en de opkomende twijfel’, uit het boek van Stendhal ‘Over de liefde’.

Torenvalken
Torenvalken
Stadium van de Liefde

  • Bewondering – 1e stadium van de Liefde
  • Wat Heerlijk – 2e stadium van de Liefde
  • Hoop – 3e stadium van de Liefde
  • Ontluikende liefde – 4e stadium van de Liefde
  • 1e Kristallisatie (werk is niet uitgevoerd)
  • De liefde en de opkomende twijfel – 6e stadium van de Liefde
  • Tweede Kristallisatie (Observer) – 7e stadium van de Liefde

Procedure

In het vakblad BK-informatie is april 1996 de opdracht geplaatst. Er reageerden 73 kunstenaars op de oproep. De kunstenaars Hans Kuyper, Arnaud Beerends en Michel Kuipers hebben een schetsontwerp gemaakt. De opdracht is verstrekt aan Michel Kuipers.

Budget

Voor de opdracht was een budget beschikbaar van € 45.378,– uit de convenantgelden beeldende kunst en vormgeving.