Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Kunstwerk Het Rond

Het beeld dat Jan van Munster maakte over het thema ‘wat heerlijk’ bestaat uit een ellipsoïdevormig object van zwart graniet dat in twee exact gelijke delen is gesplitst. Op het breukvlak staan de plus- en mintekens. De vorm van het beeld, de ellips verwijst naar de schoonheid. Het beeld heeft een plaats gekregen in het opnieuw ingerichte gebied van het Rond en de kruising Nassau Odijklaan – Lageweg.

Opdracht

Deze opdracht behoort tot de reeks opdrachten op basis van het masterplan van Wim Korvinus. Het betreft hier het tweede stadium van de liefde, ‘wat heerlijk’, uit het boek van Stendhal ‘Over de liefde’.

Beeld aan Het Rond

Stadium van de liefde

  • Bewondering – 1e stadium van de Liefde
  • Wat Heerlijk – 2e stadium van de Liefde
  • Hoop – 3e stadium van de Liefde
  • Ontluikende liefde – 4e stadium van de Liefde
  • 1e Kristallisatie (werk is niet uitgevoerd)
  • De liefde en de opkomende twijfel – 6e stadium van de Liefde
  • Tweede Kristallisatie (Observer) – 7e stadium van de Liefde

Procedure

In het vakblad BK-informatie is de opdracht bekend gemaakt. Er reageerden 62 kunstenaars. De volgende kunstenaars zijn naar aanleiding daarvan gevraagd een schetsontwerp te maken: Michael Jacklin, Margriet Luyten en Jan van Munster. De opdracht is verstrekt aan Jan van Munster.

Budget

Voor de opdracht is een budget beschikbaar gesteld van € 47.647,– uit de convenantgelden beeldende kunst en vormgeving.