Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - F

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter F.

Fazantenlaan en Fazantenplein

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Kroostweg namen te geven van verschillende hoendersoorten te weten Fazantenlaan en Fazantenplein, Korhoenlaan, Kwartellaan en Patrijzenlaan.

Filosofenlaantje

Zeist
Het Filosofenlaantje loopt van de Hernhuttersingel naar de Blikkenburgerlaan, tussen de sportvelden door en herinnert aan de mediterende en filosoferende leden van de Evangelische Broedergemeente. Het Filosofenlaantje werd eerder Broederlaan genoemd. In de wegenlegger van 13 april 1898 heet het Filosofenlaantje ‘Tielsche allee’.

Finsponglaan

Zeist
Op 6 februari 1995 is aan de nieuw aangelegde weg op een terrein aan de Boulevard waar het tehuis voor visueel gehandicapte bejaarden ‘de Finspong’ was gelegen, de naam ‘Finsponglaan’ gegeven. Finspong is een dorpje in Zweden. Jonkheer Gilles Egbert de Geer (1862 – 1942), gemeenteraadslid van Zeist van 1891-1909, bouwde in 1912 een huis aan de Boulevard dat hij de naam gaf van dit Zweedse plaatsje.

Fornheselaan

Den Dolder
Op 4 oktober 1971 genoemd naar het in vroeger tijden tussen de Amersfoortseweg en Den Dolder gelegen woud, dat al in 707 met de naam Fornhese werd aangeduid.

Andres Foxlaan

Den Dolder
Op 4 oktober 1971 genoemd naar Andreas Fox (1842-1932), tolgaarder en overwegwachter in Den Dolder. Na de bouw van het tolhuis aan de Dolderseweg (door timmerman R. van Esch uit Vuursche voor f 885,-) werd de moeder van Andreas Fox tolgaardster. In de aanbevelingsbrief van 29 januari 1862 van domminee F.L. Rutgers te Soesterberg, staat onder meer te lezen: ‘Haar oudste zoon (ongeveer 19 jaar) is dan nog wat dichter bij zijn werk: hij is arbeider bij mevrouw Steengracht, waar hij vast daggeld verdient. Zijzelve is altijd gewend om geïsoleerd te wonen, de laatste 20 jaar op Kampoord en vroeger daar in de buurt, toen haar vader tolgaarder was aan den tol op de Waterheuvel. En bovendien heeft zij kinderen in huis, die dan ook desgevorderd op de tol kunnen passen’. Zij heeft deze functie maar enkele jaren vervuld, want in oktober 1864 vertrok zij weer naar Soest. Op 15 september 1864 werd in de aandeelhoudersvergadering van de Dolderseweg ter vervulling van de vacature van tolgaarder, ontstaan door het vertrek van ‘vrouw Fox’ haar zoon Andreas benoemd, ‘zullende voor weekhuur van het tolhuis betalen 50 cents en daartegenover genieten een traclemenl voor de waarneming van de tol 50 cents per week’. Andreas had intussen in 1863, toen de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij de lijn Utrecht-Amersfoort in gebruik nam, de functie van baanwachter gekregen. In 1895 is deze functie gewijzigd in overwegwachter. In dat jaar werd namelijk de ‘stopplaats Dolderscheweg’ ingesteld, omdat men toen begon met de aanleg van de spoorwegaftakking naar Baarn, welke in 1898 voltooid werd. De ‘stopplaats Dolderscheweg’ promoveerde op 1 mei 1912 tot een echte ‘spoorweghalte Den Dolder’.

Andres Fox - particuliere collectie
Fransen van de Puttelaan - prentbriefkaart ZHG
Fransen van de Puttelaan

Zeist
Op 6 januari 1921 genoemd naar Isaac Dignus Fransen van de Putte (1822 – 1902). Hij trad in 1838 in dienst van de koopvaardij, werd in 1849 administrateur van de suikerfabriek ‘Pantji’ op Java, daarna tabaksplanter op Oost-Java. Hij keerde in 1859 terug naar Nederland en werd in 1862 tweede kamerlid voor Rotterdam. Van 1863 – 1866 en van 1872 – 1873 was hij minister van koloniën. Fransen van de Putte kocht op 15 maart 1880 tien percelen aan de Utrechtseweg, waaronder het ‘Schaerweyde-complex’. Hij kocht verder op uitgebreide schaal gronden ten noorden van de Oude Arnhemseweg – Hogeweg – Arnhemse Bovenweg. Zo bijvoorbeeld in 1888 een stuk ongebruikt gasfabrieksterrein van circa 100 hectare van de gemeente voor f 7.000,-. In 1894 drie percelen voor f 19.000,- en daarna nog twee percelen voor f 4.125,-. Dit alles was het begin van de N.V. Schaerweijder Bosschen, te midden waarvan de Fransen van de Puttelaan is aangelegd.

Frederik Hendriklaan - prentbriefkaart ZHG
Frederik Hendriklaan

Zeist
Op 10 december 1931 genoemd naar Frederik Hendrik (1584 – 1647), Prins van Oranje, zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Hij nam deel aan de slag bij Nieuwpoort. Hij huwde te ‘s-Gravenhage op 4 april 1625 Amalia van Solms. Groot veldheer, muntte uit door belegeringskunst (Stededwinger).

Fröbellaan

Zeist
Op 8 mei 1967 genoemd naar Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782 – 1852), kleuterpedagoog, stichter van de eerste ‘Kindergarten’. Hoofdwerk: Die Menschenerziehung.

Fuutlaan

Zeist
Op 28 april 1986 zijn aan de nieuwe wegen in het bedrijfsterrein Kwikstaartlaan II de namen Pijlstaartlaan, Scholeksterlaan, Lepelaarlaan, Aalscholverlaan en Fuutlaan gegeven.