Terug naar overzichtTerug naar overzicht
Straatnamen - R

Hier vindt u de betekenis van alle straatnamen uit de gemeente Zeist beginnend met de letter R.

Dr. Ramaerlaan

Den Dolder
Op 6 november 1961 genoemd naar dr. Johannes Nicolaas Ramaer (1817 – 1887). Hij vestigde zich als geneesheer te Rotterdam en werd vervolgens benoemd tot geneesheer aan het krankzinnigengesticht te Zutphen en daarna tot geneesheer-directeur van een zelfde inrichting te Delft. Na de totstandkoming van de krankzinnigen wet van 1884 werd hij benoemd tot eerste inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten. Het is zijn bijzondere verdienste dat deze wet krachtig werd gehandhaafd. Zeer veel heeft hij bijgedragen tot verbetering in de verzorging van geesteszieken. Naar hem werd genoemd de ‘Ramaerkliniek’ voor geesteszieken van de Stichting Rozenburg te Loosduinen.

Reelaan

Bosch en Duin
Op 18 november 1920 is aan deze laan de naam Reelaan gegeven.

Van Reenenweg

Zeist
Genoemd naar jhr. Fredrik van Reenen (1850 – 1916). Hij was directeur van de verzekeringsmaatschappij ‘De Kosmos’ en eigenaar van de buitenplaatsen ‘Schaerweijde’ en ‘Welgelegen’ aan de Utrechtseweg. Grote gedeelten van de achter deze huizen gelegen gronden zijn in het begin van de 20e eeuw in exploitatie gebracht. De Van Reenenweg, die langs de oude algemene begraafplaats aan de Bergweg loopt, werd op de wegenlegger van 1875 aangeduid als Doodenweg of Doodlaan. De Van Reenenweg werd in 1878 Puinweg genoemd.

Regentesselaan

Zeist
Op 22 juni 1933 genoemd naar Koningin Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses van Wal deck en Pyrmont (1858 – 1934), moeder van Koningin Wilhelmina. Zij was van 1890 – 1898 Koningin-Regentes.

Rembrandtlaan

Huis ter Heide
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669), Nederlands schilder, graveur en tekenaar, één der grootmeesters van ’s werelds schilderkunst, molenaarszoon uit Leiden. Zijn gezamenlijk werk bestaat uit ongeveer 700 schilderijen, 300 etsen en 1.600 tekeningen. Zijn hoofdthema was de mens, die hij met diep peilend inzicht en grote mildheid weergaf. Tot zijn bekendste werken behoren: De anatomische les (1632), Het uitrukken der Schutterij, beter bekend als de Nachtwacht (1642) en de Staalmeesters (1662). Rembrandt was achtereenvolgens gehuwd met Saskia van Uylenburg en Hendrickje Stoffels.

Van Renesselaan

Zeist
Op 12 januari 1928 genoemd naar de oudst bekende eigenaar en bewoner van de ridderhofstad ‘Carsbergen’, Vincent van Renesse van Everdingen, die in de tweede helft van de 15 eeuw hier woonde.

De la Reylaan

Zeist
Op 10 mei 1928 genoemd naar Jacobus Herklaas De la Rey (1847 – 1914). Boerengeneraal, bijgenaamd ‘Ome Koos’. Een vroom en dapper man met grote militaire gaven. Door een ongeval overleed hij in september 1914. Voordien heette deze laan Bothadwarslaan.

Ridderschapslaan

Zeist
In de raadsvergadering van 22 juni 1933 werd overeenkomstig het voorstel van de heer J.H. van Lonkhuijzen besloten, de namen van wegen in het lage gedeelte van Griffensteijn – waarvan de Ridderschapslaan er één -is – te ontlenen aan de riddertijd, gelet op de vroegere ridderhofsteden uit die omgeving.

Roerdomplaan

Zeist
Op 9 juni 1956 besloot de gemeenteraad de wegen in het bestemmingsplan Noordweg namen te geven van weidevogels en watervogels, te weten Gruttolaan, Kievitlaan, Meerkoetlaan, Reigerlaan, Roerdomplaan en Sniplaan.

Het Rond - Van de Poll stichting
Het Rond

Zeist
De naam Het Rond, vroeger Het Rondeel genoemd, is ontstaan bij de aanleg van het park van het in 1686 voltooide Slot. Dit oorspronkelijk zuiver ronde plein sneed de toen reeds lang bestaande Dorpsstraat in twee stukken. De naam Rondeel komt onder andere voor in de verkoopakte van Het Slot c.a. de datum 18 december 1745, waar het land dat bij het Slot behoorde wordt omschreven als ‘Syn begin nemende uyt het Rondeel van. ’t dorp Zeist, strekkende tot aan de Pyramide bergwaarts op, ten eyn.de hetzelve bosch’. Lang voordat generaal Marmont in 1804 zijn manschappen de ‘Pyramide van Austerlitz’ liet oprichten, bezat Zeist dus al een pyramide. Deze pyramide stond blijkbaar ergens aan het einde van de Verlengde Slotlaan, op een plaats, die niet nauwkeurig kan worden aangewezen, maar in elk geval daar waar het domein van de Heer van Zeist eindigde, waarschijnlijk op de grens met de gemeente Soest. De officiële naamgeving vond plaats bij raadsbesluit van 2 januari 1956, tegelijkertijd met de wijziging van de naam Donkerelaan in Slotlaan en Nassaulaan in Nassau-Odijklaan.

Rooseveltlaan

Zeist
Op 6 september 1965 genoemd naar Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945), Amerikaans staatsman, van 1932 – 1945 president van de Verenigde Staten. Bestreed de grote economische crisis, geholpen door zijn ‘brain trust’ van experts met de ‘New Deal’. Stelde in augustus 1941 met Churchill het Atlantic Charter op. Na de Japanse aanval op Pearl Harbour wijdde hij zich geheel aan de taak, de overwinning der geallieerden te verzekeren. Hij nam onder andere deel aan de conferenties te Casablanca (1943), Teheran (1943) en Yalta (1945).

Rozenstraat

Zeist
Op 5 april 1906 zijn aan de nieuw aangelegde wegen in de nabijheid van de Driestlaan (Hortensialaan) de namen Dahliastraat, Leliestraat, Rozenstraat en Tulpstraat gegeven. Zie ook bij Dahliastraat.

Ruusbroeclaan

Zeist
Op 23 oktober 2001 is aan een nieuwe openbare weg in het Lyceumkwartier de naam Ruusbroeclaan gegeven. Johannes van Ruusbroec.(1293 – 1381) was een Vlaamse mysticus. Hij was aanvankelijk kapelaan van de St.Goedele te Brussel, later prior van het augustijnenklooster Groenendaal. Zijn mystiek draagt een sterk persoonlijk karakter. Zijn proza, in de taal van zijn volk, is van hoge literaire waarde. Van hem is onder andere bekend het Egidiuslied.

Ruys de Beerenbroucklaan

Zeist
Op 30 maart 1951 genoemd naar jhr. mr. Charles Joseph Marie Ruys de Beerenbrouck (1873 – 1936), Nederlands r.k. staatsman, lid gemeenteraad Maastricht 1899 – 1918, lid Tweede Kamer 1905. Commissaris der Koningin in de provincie Limburg 1918, kort daarop kabinetsformateur. Minister-President 1918 – 1922, 1923 – 1925, 1929 – 1933, tevens minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw. Van 1925-1929 en 1933-1936 lid en voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ruysdaellaan

Huis ter Heide
Op 27 augustus 1906 genoemd naar Jacob (van) Ruysdael (1628 – 1682), na Rembrandt de belangrijkste Nederlandse landschapsschilder der Gouden Eeuw; ook als graficus van groot belang. Bekend werk: Molen bij Wijk bij Duurstede.