Uw zoekacties: Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957

2080 Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inleiding
Archiefvorming
Verwant materiaal
Familie Van der Mersch
24.2 Stukken betreffende het geslacht Van der Mersch en zijn bezittingen
2080 Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957
Familie Van der Mersch
24.2
Stukken betreffende het geslacht Van der Mersch en zijn bezittingen
26 Johannes Anthonie van der Mersch (1732-1784), getrouwd met Maria Anna van der Vliet (1743-1813)
a. Kwartierstaat.
b. Geboorte-extract, 12 augustus 1732.
bx Reisverhaal over een tocht van Loenen naar Arnhem, 7, 8 juni 1752 (niet vervolgd).
c. Volmacht voor zijn vader en oom tot de administratie der fondsen in Engeland, 25 maart 1762.
d. Reisverhaal over een tocht naar de Belgische steden Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel en Kortrijk, 2-29 juni 1760.
e. Ontvangen brieven, 1766 en z.d.
f. Vreugdezang bij de huldiging van J.A. v.d. Mersch als heer van Zuidland en Velgersdijk, 8 juni 1767.
g. Huwelijkse voorwaarden, 27 augustus 1770 (2 ex.), h. Huwelijks-aankondiging, 31 augustus 1770.
i. Ondertrouw- en trouwacten, 29 augustus, 16 september 1770.
j. Testament, 26 october 1770.
k. Opgaaf van het banksaldo op de Bank van Engeland, 17 januari 1776.
l. Bewijs van eigendom van een graf in de Grote Kerk te Haarlem, 4 mei 1776.
m. Begrafenis-bericht, 25 october 1784.
n. Stukken betreffende de boedelscheiding, 1784-1799.
o. Brieven over het beheer der bezittingen in Zuidland en in Kortrijk, 1787-1808.
p. Acte van associatie met Jan Braskamp van het "Comptoir van negotie, tevoren gecanteerd hebbende op de firma van David van Mollem Sijdervelt-van der Mersch", 10 maart 1797.
q. Acte van boedelscheiding, 16 september 1799.
r. Stukken betreffende een geschil met Haedels over betaling van geleverde zijde, 1798, 1799.
s. Acten van ontbinding van het Kantoor van Negotie, 1801, 1803.
t. Stukken betreffende een geschil met de gebr. Koch over betaling van wisselbrieven, 1802-1810.
u. Liquidatie-rekeningen van de firma Van der Vliet en Zonen, 1784-1821
27 Johannes Anthonie van der Mersch (1814-1898), getrouwd met Jacoba Maria Pit (1814-1896).
N.B. De stichter van het huis Heerewegen te Zeist in 1847 en de Kleine Breul in 1883.
a. Kwartierstaat.
b. Geboorte-acte van J.A. v.d. Mersch, 25 maart 1814.
c. Geboorte-acte van J.M. Pit, 13 augustus 1814.
d. Huwelijkse voorwaarden, 30 mei, 1 april 1843 (2 ex.).
e. Testament van J.A. v.d. Mersch, 1 april 1843.
f. Testament van J.M. Pit, 1 april 1843, met codicil van 15 januari 1895.
g. Feestlied bij het 50 jarig huwelijk, 5 april 1893 (gedrukt).
h. Acte van overlijden, 2 februari 1896.
i. Kwitanties van ontvangen legaten, juli/augustus 1896.
j. Overlijdens-bericht, 4 augustus 1898.
k. Wensen van de overledene aan zijn kinderen, 12 januari 1898.
l. Stukken betreffende een kwestie over doopsgezindheid, 1833.
m. Titelblad van het schrijfboek van A.J. v.d. Mersch, 20 maart 1835. n. 2 brieven aan en van J.A. van der Mersch, 1835, 1849.
o. Verguld-zilveren penning aangeboden door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Amsterdam aan J.A. en C.H. van der Mersch op 11 juni 1840.
ox Stukken betreffende de aankoop van 11 bunder 76 roeden 10 ellen bosch genaamd Heerenwegen, gelegen te Zeist aan de Driebergseweg, door J.A. van der Mersch in publieke veiling gekocht van de kleinkinderen en erfgenamen van Vrouwe Margaretha de Jong wed. Petrus Judocus van Oosthuyse van Rijsenburg, 1847/1848. 1 omslag.
p. Verguld-zilveren penning geslagen ter gelegenheid van het 50jarig huwelijk van Johannes Anthony van der Mersch met Jacoba Maria Pit op 5 april 1893. Met afdruk in brons
29 Lieven Piaetszoon van der Mersch (1600-1666), getrouwd met Janneke Casteleyn (1609-1690).
a. Afschrift van een Bijbelblad, met familie-aantekeningen.
b. Huwelijks-acte, 16 juni 1630.
c. Pachtbrief van 504 roeden land gelegen aan de Menense straat over het Bies-kapelletje, 1652-1669.
d. Procuratie tot verheffing van een leen te Lendele groot 2200 morgen, 22 november 1662 (afschrift).
e. Overdracht van land gelegen te Lendele aan zijn zoon Pieter, 22 november 1662, 25 januari 1663.
f. Testament, 21 december 1662.
g. Acte van verevening van de boedels van zijn schoonvader Michiel Casteleyn en zijn zwager Leendert Casteleyn, 21 december 1662.
h. Pachtbrief van 300 roeden land gelegen te Lendele bij de kerk, 1 october 1663.
i. Overlijdens-bericht, 15 november 1666.
j. Pachtbrief van 800 roeden land gelegen te Lendele, 17 januari 1668. k. Pachtbrief van 800 roeden land gelegen te Iseghem en Emelghem, 7 maart 1668.
l. Pachtbrief van 1700 roeden land genaamd het Bunder gelegen onder het Duyfhuys aan de straat van Iseghem naar Menen, 10 augustus 1669.
m. Taxatie van 3 partijen land, samen groot 2500 roeden, gelegen in de parochie Iseghem, 22 augustus 1669.
n. Betaling van verschuldigde pachtgelden voor 2500 roeden land gelegen in Iseghem, 22 augustus 1669.
o. Pachtbrief van de Groene tuin, groot 16 roeden, gelegen onder Lendele aan de straat van Lendele naar Hulst, 9 november 1669.
p. Testament van J. Casteleyn, 12 juni 1680. q. Begrafenis-bericht van J. Casteleyn, 3 november 1690
n. Overlijdens-extract, 28 april 1835.
o. Stukken betreffende de begrafenis van P. v.d. Mersch, april 1835.
p. Acte van emancipatie van hun zoon Christiaan Hendrik, 14 mei 1835.
q. Benoeming van de weduwe als voogdes over haar minderjarige kinderen, 1 juni 1835.
r. Beëidiging van taxateurs van de nagelaten boedel, 19 juni, 14 juli 1835.
s. Boedelbeschrijving, 23 juni 1835.
t. Benoeming van E. Zweerts als taxateur van de nagelaten boedel, 21/22 juni 1838.
u. Acte van boedelscheiding met verantwoording» 20 september 1838.
v. Financiële afhandeling van de nalatenschap van P. v.d. Mersch, 1835-1839.
w. Testament van de weduwe, 25 november 1848.
x. Codicil op haar testament, 24 maart 1857.
y. Overlijdens-bericht van S.J. Damen, 20 maart 1863.
Begrafenis-bericht van dezelfde, 25 maart 1863.
aa. Stukken betreffende de begrafenis, 1863.
bb. Inventaris van de nagelaten boedel, september 1863.
cc. Zilveren penning aangeboden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Maatschappij ....?.... aan haar lid Pieter van der Mersch op 3 november 1802.

Kenmerken

Samenvatting:
Stukken betreffende het geslacht Van der Mersch en zijn bezittingen en de verwante families Van Mollem, Van Oosterwijk, Sijderveld en diverse andere families, verwant met de hier genoemde families. Ook met stukken betreffende de ambachtsheerlijkheden Zuidland en Velpersdijk, enkele tekeningen en kopergravures en twee Statenbijbels
Omvang:
5,21 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Nee, is eigendom van het Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC0 1.0 Publiek Domein Verklaring
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957, toegang 2080, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2080-...
Trefwoorden: