Uw zoekacties: Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957

2080 Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957

Archieftoegangen

In “archieftoegangen” kunt u zoeken in de inventarissen van alle archieven. Dit kunnen gemeentelijke archieven zijn, maar ook archieven van particulieren zoals kerken, scholen, families en organisaties. 

Heeft u een archiefstuk gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het archiefstuk. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Let op! Nog niet alle inventarissen zijn digitaal beschikbaar. Sommige archieven zijn nog niet geïnventariseerd en zijn daarom in principe niet te raadplegen. Kunt u iets niet vinden of wilt u een archief inzien waar geen inventaris van is? Mail dan naar gemeentearchief@zeist.nl voor meer informatie.

beacon
 
 
Inleiding
Archiefvorming
Verwant materiaal
Familie Van der Mersch
24.5 Stukken betreffende het geslacht Sijderveld
63 Anthony Sijderveld, schout-secretaris van Simonshaven (1664-1715), getrouwd met Maria van Mollem (1669-1732).
a. Genealogische gegevens over dit gezin.
b. Acte van venia aetatis voor A. Sijderveld, 21 jaar geworden zijnde, 15 augustus 1685.
c. Acte van benoeming als secretaris van Biert en Stompaart, 25 augustus 1691, 7 december 1693.
d. Acte van benoeming als schout en secretaris van Simonshaven en Schuddebeurs, 25 augustus 1619, 19 november 1691.
e. Acte van belening met de tiend genaamd Schadecamp onder Simonshaven, 8 april 1694.
f. Erfpachtbrief van een achterweg in het dorp Simonshaven, 1 mei 1696.
g. Transportacte van een schuldbrief aan A. Sijderveld, 6 juni 1701.
h. Erfpachtbrief van de korenmolen met werf te Biert, 20 october 1701.
i. Advies voor hun kinderen in zake de nietigheid van het testament van Catharina Verbeeck, 15 october 1708.
j. Acte van voogdijstelling door M. van Mollem, 1 mei 1716.
k. Transportacten van land gelegen te Biert en Oud-Hoenderhoek, 23 october 1717, 23 juni 1718.
l. Opening van het testament van Anth. Sijderveld, 3 juni 1718.
m. Procuratie voor Giacomo Sijderveld, 3 augustus 1726.
n. Lijst van uitnodigingen voor de begrafenis van M. van Mollem, 1732.
o. Staat en inventaris van de nagelaten boedel, met acte van boedelscheiding, 28 maart 1733 (5 ex.).
p. Afhandeling van de financiële aangelegenheden, 24 juni 1733, 19 december 1768
2080 Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957
Familie Van der Mersch
24.5 Stukken betreffende het geslacht Sijderveld
63
Anthony Sijderveld, schout-secretaris van Simonshaven (1664-1715), getrouwd met Maria van Mollem (1669-1732).
a. Genealogische gegevens over dit gezin.
b. Acte van venia aetatis voor A. Sijderveld, 21 jaar geworden zijnde, 15 augustus 1685.
c. Acte van benoeming als secretaris van Biert en Stompaart, 25 augustus 1691, 7 december 1693.
d. Acte van benoeming als schout en secretaris van Simonshaven en Schuddebeurs, 25 augustus 1619, 19 november 1691.
e. Acte van belening met de tiend genaamd Schadecamp onder Simonshaven, 8 april 1694.
f. Erfpachtbrief van een achterweg in het dorp Simonshaven, 1 mei 1696.
g. Transportacte van een schuldbrief aan A. Sijderveld, 6 juni 1701.
h. Erfpachtbrief van de korenmolen met werf te Biert, 20 october 1701.
i. Advies voor hun kinderen in zake de nietigheid van het testament van Catharina Verbeeck, 15 october 1708.
j. Acte van voogdijstelling door M. van Mollem, 1 mei 1716.
k. Transportacten van land gelegen te Biert en Oud-Hoenderhoek, 23 october 1717, 23 juni 1718.
l. Opening van het testament van Anth. Sijderveld, 3 juni 1718.
m. Procuratie voor Giacomo Sijderveld, 3 augustus 1726.
n. Lijst van uitnodigingen voor de begrafenis van M. van Mollem, 1732.
o. Staat en inventaris van de nagelaten boedel, met acte van boedelscheiding, 28 maart 1733 (5 ex.).
p. Afhandeling van de financiële aangelegenheden, 24 juni 1733, 19 december 1768

Kenmerken

Samenvatting:
Stukken betreffende het geslacht Van der Mersch en zijn bezittingen en de verwante families Van Mollem, Van Oosterwijk, Sijderveld en diverse andere families, verwant met de hier genoemde families. Ook met stukken betreffende de ambachtsheerlijkheden Zuidland en Velpersdijk, enkele tekeningen en kopergravures en twee Statenbijbels
Omvang:
5,21 meter
Openbaarheid:
Volledig
Eigendom:
Nee, is eigendom van het Zeister Historisch Genootschap
Licentie:
CC0 1.0 Publiek Domein Verklaring
Soort toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren de toegang minstens één keer volledig en zonder afkortingen noemen. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zeist, Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957, toegang 2080, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-ZtGAZ_2080-...
Trefwoorden: