Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0021 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
21
is de fijnste kwaliteit. Bladz. Christelijk Sanatorium voor zenuwlijders . . 42 en 43 Commissie - Plaatselijke (Art. 86 Ongevallenwet) . 30 Dagelijksch bestuur der gemeente Zeist Drankbestrijding te Austerlitz — Locaal voor. . . 5/ Drankmisbruik — Volksbond tegen -5b Eeredienst . • • • 14 Eerste Kamer der S. G. . • • yi Fabrieken, • ; • • * 6b en Fanfare corps te Soesterberg — Christelijk . . . 58 Floralia — Vereeniging ^ Gasfabriek — .Commissie voor de '» Gasfabriek — Gemeente ' fk Gedeputeerde Staten van Utrecht 15 Geheel Onthoudersvereeniging — Christelijke. . . 5/ — Nat. Chr. ... 57 n 1Q Gemeente-geneesheer . . Gemeenteraad „ vroedvrouwen • • „ werken — Openbare fr Gymnastiekvereeniging „Simson" 5b Geneeskunde "Tq Geneeskundige dienst Geneeskundigen te Zeist ;?j Gezondheidscommissie Gezondheidsraad — Centrale • ; • Handelsmaatschappij Zeist — Naaml. Vennootschap 67 Harmonie — Zeister muziekgezelschap 57 Herstellingsoord — Gereformeerd . . . -« • • • 42 Het roode Kruis — Nederlandfcche vereeniging tot hulp van gewonde krijgslieden 40 Hondenbelasting . . . • • , ' Hypotheekbank — Kennemer . j\ lt — Nederlandsche Hypotheken en kadaster 29 Idioten en achterlijke kinderen — Vereeniging tot opvoeding en verpleging van 42 Inrichtingen voor onderwijS ^ Instelling van openbaren dienst f* Jongelingsvereenigingen • • • 50 en 51 Kadaster Kantongerecht ' ' ' ' iq Keuring van vee en vleesch • • • • ' Kiesvereenigingen • • • • 52 54
(
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer