Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0205 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
205
is de fijnste kwaliteit.
97
Fries, mej. wed. J. P. geb, Mcnzo, F. W, E., Lageweg 2. * — P. F., smid, Lagoweg 2. — m c j. W. E., ondcrwijzercs bij dc Evang. Br. gc- raeente, Lageweg 2. * F r o n e n, IL J., koperslager, 0. Arnh. weg 133. F u k k i n g, wed. g e b. L a g o r w e ij, A., Kroostweg 54. *Fygi, G. II., confiseur, Lageweg 10. T. 10(>. G a a s b e e k, J., arbeider, Dwarsweg 4. Gadcllaa, II., koopmaD, O. Arnh. weg 17. *Gadellaa, Sr., L. koperslager en loodgieter, Yoorheu- vel 115. T. 08. j- — Jr., L. koperslager, Yoorlieuvel 115. * _ w., tapper en slijter, Oude Anihenischeweg 17. -j- — W., koperslager, Yoorlieuvel 115. * — Nz. W., sclioenmaker, Emmastrnat 40. ♦Galen, J. B. M. van, Cand.-notaris, Urt.weg 24. Galijn, T. G., stoker N. C. S., Antonlaan 27. Gamcren, G. van, arbeider, Schacrweidelaan 8. Gasfabriek, Gasweg 1G. T. 6. G a i j in a n a, 111 o j. A., 2o Iloogewog 22. * G o e 1 k e r k o n, J. II. W., bamboofabrikant 2e Dorpstr. 38. — & Zuurbier, firina, baniboefabrikn. Torenl. 1(». — nioj. wed. gob. ten llaaft L., Nooitg. 2. G e e r, J o n k v r. A. E. d e, Woudenb.weg 5. — — B. W. J. G. d e, Woudenb.weg 5. * — Jhr. E. Ij. de, Cand.-notaris Woudenb.weg 6. T. 9. * — Jhr. G. E. d e, procuratiehouder, (lid van den ■ gomeontoraad) Woudenbergsclieweg 1. *Georenstoin, J., arbeider, Woudenbergacliowcg 81. G e o s t, G. d e, Slotlaan 53. — J. d e, sclioenmaker, Oude Arnheinsclioweg 81. — mej. M. C. d e, naaister, Yoorlieuvel 13. f — P. d e, arbeider, Oude Arnhcmscliewcg 79. * — T. d e, broodbakker, Eniuiastraat 79. — w e d. W. de, g e b. II e n g o v e 1 d E. E. Emmastraat 77. *Geitenbeek, J., Groentenboer, Antonlaan 63. Geld, II. J. van der, arbeider, Lonibardstceg 12. *Geldof, D., baas-fitter aan do gasfabriek, Gasweg 14. * — J. P., gaslitter, van Doornweg 12.
Schaerweydcr liosch- en Villii-rarh, Zcist. B0UWTEK11E1N TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer