Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0101 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
101
CRETONNE- EN ZIJDEN LAMPENKAPPEN :: EN VOLANTS. ::
Vereeniging ter verbetering der Volks- huisvesting „Zeist" te Zeist. Qoedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Febr. 1911. Toegelaten bij Koninklijk besluit van 3 April 1911. L. J. Roggeveen, Voorz.; W. van Geelkerken, Secr.-penningmeester; J. W. Meenhorst, alg. plaatsvervanger.
Vereeniging Bosch en Duin en Omstreken. Opgericht 1923. Goedgek. bij Kon Besluit van 2 Nov. 1925. No. 54. Bestuur: D. Feikema, Voorzitter en plaatsvervangend Secretaris, Duinweg 19; F. H. Erdbrink, Penningm., Baarn- scheweg 32. Doel: Het bevorderen van de plaat- selijke belangen van Bosch en Duin en Omstreken.
Vereeniging „Den Dolder Vooruit". Gevestigd te den Dolder gem. Zeist. Opgericht 1 Nov. 1919. (Goedgekeurd bij Kon. Besl. 10 Juni 1920 (Stbl. no. 65). Bestuur: Dr. C. F. Engelhard, Voorz.; F. C. Hoek, Seer.; Hertenlaan 38; G. Prang, 2e Voorzitter; J. Gerharz, 2e Secretaris; G. Fama, Penningmeester. Doel: Het bevorderen van de plaat- selijke belangen van den Dolder.
Te Zeist bestaan de volgende fabrleken, enz. Eerste Stoomweverij en Vlechterij van band, katoen en garens. Aan de Weeshuislaan. Firma C. W. Anton & Co. W. H. G. Fakkeldij, directeur.
Boekdrukkerijen. J. H. van Lonkhuijzen, Montauban- straat 13, Uitgever Zeister Courant. L. Steenbergen, Drukkerij, Slot- laan 38a.
77 Verdonk's Drukkerij, Steinlaan 83a, hoek Krugerlaan, T. 455. i Vonk & Co., Electr. Boek- en Kunst- drukkerij, Hoogeweg en Krullelaan. i Uitgave van het Adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven. 1 Drukkerij Winkelman, Jagerlaan 32. Uitgevers. J. H. van Lonkhuijzen, Uitgever, Zeister Courant, Montaubanstr. 13. J. Ploegsma, Uitgever „Robinia", Huydecoperweg 8, kantoor Woudenb. weg 7a. J. Th. Swartsenburg, Parklaan 21, Kantoor Lageweg 5. A. Verdonk H.G.z., Uitgever De Koerier voor Zeist, Steinlaan 83a, Tel. 455. Woonhuis Wilh.laan 25. Vonk & Co., Hoogeweg hoek Krul- ! lelaan, Telef. 63. N.V. Voorheen G. J. A. Ruijs, Uitge vers Mij., Accacialaan 1. Directeur: W. G. Somme. „Het Zoeklicht", Berkenlaan 39. Fabrieken. Azijnmakerij „de Hoop", Heerenlaan F. J. Bleeker, Schoolweg 20 te Soes- terberg. Azijnmakerij Maurikstraat 6, H. M. Liefrink. Fabriek van Fayence kachels. Firma P. E. Martin, Lageweg No. 6. N. V. Zeister Timmerfabriek. Directeur: F. Carree. Fabriek van Metaalbewerking en Centrale Verwarming. Firma L. Gadellaa, Voorheuvel 37. Fabrieken van pharmaceutische en chemische praeparaten. Kraepelien en Holm, Karpervijver 8. A. Mijnhardt, Utr. weg 32. Zeister Handelsvennootschap, Rijtuigfabriek. Gebr. Uitman, 2e Dorpsstraat No. 63.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer