Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0256 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
256
Fa I r^> A nci I A a Voorheuvel37Zeist Li. Ll AUtJLLAA Tel. 68 en 308
228 Man, A. de, smid, le Dorpsstraat 6, T. 436 — D. de, handelaar in automobielen en motoren, le Hoogeweg 26 T. 600 — H. de, chef instrumentmaker, Nooitgedacht 50 — Sr., W. F. de, Steinlaan 86 — W. J. C. de, koopman, van Reenenweg 133 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin I „DE MAGNEET" | | SLOTLAAN 72 — TELEFOON 142 = Beste en goedkoopste adres voor BOTER, KAAS, EIEREN en FIJNE | — VLEESCHWAREN, ENZ. — Bezorging z o n d e r prijsverhooging TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiliiiiMiiiiililliliiilliiiiiillliiiliiiT Mandemaker, K. H., huisknecht, Ruysdaellaan 5 (post-adres H. t. H.) Mandersloot, H., arbeider, v. Reenenweg 177 Manen, A. van, koopman, Torenlaan 10 — Mej. C. L. van, Burg. Patijnlaan 110 — G. J. van, chauffeur, Ds. Nahuijslaan 11 — Mr. H. van. Boulevard 2 T. 195 — J. A. van, timmerman, Oude Arnh. weg 43 — J. G. van, Boulevard 2 — Wed. W. van, geb. de Ruijter, Bergweg 130 — Mej. W. S. G. A. van, naaister, Bergweg 130 Mansvelt, C., Bouw- en Woningbureau „Centraal" Utrechtsche weg 105 T. 374 — Mevr. de Wed. P. L. H., geb. van Buuren, Oude Arnhemsche weg 133 Mante, R., landbouwer, Rijnsoever 2 (post-adres B.) — S. v., Luit. Vlieg., P. Alex, weg 13, (post-adres H. t. H.) Mantel, Mevr. de Wed. J., geb. Seelaar, Prins Hendriklaan 28 Mar, Mej. de Wed. A. de La, geb. Voordewind, J. v. Lennepl. 3 Maree, A. F., monteur, Krugerlaan 74 — A. W., Kroostweg 16 — C. M., Kroostweg 16 — Mej. H. J., Krugerlaan 74 Marchal, H., groentenhandel, Middellaan 27, T. 964 Maren, A. J. van, machinist Gem. Slachthuis, Bergweg 101 d Marius, Mevr. de Wed. H. R., geb. Fischer, Aristoteleslaan 13 Mark, J. van der, sigarenmaker, Rozenstraat 17
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer