Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 19

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 19
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
19
Is onderdeel van:
deeltens verhuurd aan Johannes van Dijk, Arie van Rijn en Frans Marsveld , t ot 1 november 1818, de klei- ne stallinge aan den Weledel Geboren Heer M.L . Craey- vanger, t ot 1 november 1818, en de Lootz aan P.C . van
Calker en Comp. t ot 1 mei 1819". Koper van dit alles - en van de Heerlijkheid Zeist - werd mr Coenraad Willem Wijborgh, die intussen de Brouwerij "cum an- nexi s " op 15 januari 1819 al weer van de hand deed . I n 1818 werd er a l geen bier meer gebrouwen - al wa- ren de kete l s en verdere apparatuur nog wel aanwezig - P.C . van Calker en Comp . (een Broeder gemeente lid die een l.ijmkokerij had) heeft de loods (mogelijk de vroegere mouterij) gehuurd . De vier huurde r s van de (daggelder s) woningen en ook van Calker mogen wonin- gen en loods t ot 1 mei 1819 blijven geb ruiken. De gereedschappen, ke t e ls en verdere goeder en t ot de bierbrouwerij behoord hebbende, worden door verkoper Wij borgh niet van de hand gedaan . Koper van de ge- bouwen wordt Pieter Hendrik Brouwer, een bekend zeis- t er notabe l e, Broedergemeentelid, kaarsenmaker en zeepzieder. Hij zal de brouwerij onge twij feld voor. zij n bedrijf hebben ingericht en he t is zeer goed mo- gelijk dat het schilderij dat het interieur van de zeepziederij voorstel t, betrekking heeft op de voor- malige bie·rbrouwerij" Het ongeveer ui t de twintiger jaren van de vorige eeuw daterende schilderi jtje be- vindt zich than s op het rentmeesterkantoor der Broe- dergemeente . Brouwer kocht brouwerij, bijgebouwen en grond voor
f 5. 200, --. De opbrengst aan huren bedroeg volgens bet veilingboekje van 1818 f 176 , 60, de lasten f 10,55. In de loop der 1ge eeuw zij n verschillende panden
op het Broeder- en Zusterplein en omgeving - in eigen- dom van particulieren - door de Broedergemeente aan- gekocht. Daarb ij behoorde ook de "Brouwerij " waa r de kaarsenmakerij en zeepziederij van P.H. Brouwer he t
18
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer