Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 36

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 36
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
36
Is onderdeel van:
Erich von Ranzau, die officier was gevleest in het fran- se regiment Elsas. Van actieve broeders werd echter verwacht, dat zij zich verre hielden van het krijgsbe- drijf. Met het oog op een mogelijk door het nieuwe be- wind in te voeren algemene dienstplicht (zoals in Frankrijk was gebeurd door middel van de levées en mas- se) richtte de Aeltesten Conferenz zich tot Herrnhut om raad . Met name wilde men horen hoe het de broeders in Noord - Ame rika was vergaan ten tijde van de Amerikaanse Revolutie . Herrnhut wijst er in zijn antwoord op 33), dat dáár het beginsel dat niemand gedwongen kan worden tegen zijn zin wapens te dragen, erkend is gebleven . Weliswaar is in Holland nog geen nationaal leger inge- voerd, zoa ls in Amerika, maar men mag aannemen dat, als het zover komt, ook hier geen gewetensd.,ang zal worden toegepast . Er zijn hier immers omvangrijke groeperin- gen, die gelijke gevoelens als de broeders koesteren, zoals de mennonieten. Men houde dus vast aan zijn paci- fistische overtuiging, maar men is niet tegen het even- tueel aanwijzen van een remplacant of het storten van een vervangende geldelijke bijdrage in de oorlogskas.
Enige kanttekeningen bij de materiële positie der gemeente
Een grondige besturing van de diverse boekhoudingen
van de gemeente zelf, de koorhuizen en de bedrijven zou ons meer te weten doen komen over de
van
het zogenaamde continentale stelsel, dat de Bataafse Republiek, feitelijk een satellietstaat van Frankrijk, werd opgelegd. Zoals bekend werden op grond hiervan alle handelsbetrekkingen met de vijand, Engeland dus, en de koloniën onmogelij k gemaakt. Het gevolg hiervan was dat de nederlandse handel, basis van onze welvaart, zo goed als stil kwam te liggen. Ik kan hier slechts ingaan op enkele verwijzingen naar het economische ge- beuren, die ik in de door mij geraadpleegde bronnen rond het jaar 1795.aantrof . Men mag hier dus geen ana- lytisch overzicht van de Gemein-Oekonomie over een be- paalde periode ver:wach'ten , maar eerder een enigszins
33
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer