Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 78

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 78
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
78
Is onderdeel van:
Inleiding "Men heef t hier (in Zeist) het lidmaatschap van de
Raad te l a ng beschouwd als een erepost, die men de he- ren van de sociëteiten en hoge famil iën moes t overl at en naar hunne keuze", Dit is een citaat uit een ingezonden s tuk in de " Oranjevaan" van 21 juli 1883 naar aanlei- ding van de gemeen t eraadsverkiezingen van 17 juli en naar aanleiding van een artikel in de "0ranjevaanll
namelij k één waarin het om personen en één
van
14 juli, waarin melding werd gemaakt van toenemende bewustwording van a.r. -kiezers in Zeist. Deze uitspraak toont duidelij k de aanwezigheid van twee "politieke stelsels" J
waarin het om partijen draait. In de periode van 1870 tot 1890 beginnen politieke partijen zich te ontwikkelen. Hoe verloopt dat op plaatselijk niveau, in dit geval in Zeist, hoe groot wordt de rol van georganiseerde partijen en in hoeverre spelen plaatselij ke politieke kwesties een rol bij de partijvorming? Om op deze vragen een antwoord te vinden heb ik vooral de verkiezingen (en de strijd daaromheen) en de inhoud van de raadsvergaderingen gevolgd. In het stukje over het karakter van de verkiezingen wordt vooral uitgelegd hoe het politieke stelsel werkte en hoe het mede daardoo r om personen draaide. In het stuk over de opkomst en het optreden der kiesverenigingen worden de politieke ontwikkelingen op de voet gevolgd, t erwij I het stuk over de onderwij s kwes tie de rela tie tussen vo r m en inhoud van de gemeentepolitiek probeert te belichten. Het laatste deel over begrotingsperikelen illustreert het individualisme en wat van de " gevoelig- heden" van die tij d .
69
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer