Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 29

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 29
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
29
Is onderdeel van:
"Geschiedeni s der zigeuners in Nederland" , Utrecht 1965, blz . 347/348, blijkt dat in 1707 Cornelis Jansz alias Jewi nus, oud ca 32 jaar en geboren t e Amsterdam, door het Hof werd veroordeeld t ot radbraking en ten- t oons t elling van het dode lichaam op een rad "op 't Zeyster- zand". Eenzelfde lot onderging Wi l l em Fransz alias Meliades , oud ca 70 j aar en geboren te Valken- burg, te Maastricht. Het moet er in de buurt van de galg in 1707 luguber uitgezien hebben! J.Ph. de Monté VerLoren 6) heeft in het Bulletin
reeds eerder gewag gemaakt van een geval uit 1749, waarin een 20-j arige jongeman ter dood werd veroordeeld en opgehangen wegens die fsta l van paarden en schapen. De galgen werden in de 18e eeuw dus wel degelij k ge - bruikt! vlanneer de laatste gruwelij ke executie heeft plaatsgevonden is nog niet aan de vergetelheid ontrukt .
V.A . M. van der Burg Noten
1 ) J . Ph. de Monté VerLoren, Hoofdl ijnen ui t de ontwikke l ing de r rechterl i jke organ i satie in de Noordelijke Nederlanden tot de Ba- taafse omwenteling, Ge druk, bewerkt door J .E. Sp ruit, Deventer 1982, bl z. 143
2) W. van Iterson , De stad Rhenen, De resul taten van een rechtsh i sto- risch onderzoek , Assen 1960, bl z . 204, noot 103
3) Bronnen voor de geschi edenis va n Zeist, Deel 11, Assen 1967, blz. 215
4) L. Visse r , De st raatnamen van Ze i st. Ook straatnamen zijn monumen - ten, Van de po.ll-St i cht ing, Zeist 1978, blz. 65
5) O. van Kappen, Ceschiedenis der zigeuners in Nede rl and, diss. RU Utrecht 1965 , Assen 1965
6) J. Ph . de Honté VerLo ren , Een en ande r ui t de Rechtsgeschi eden; s van Ze i st , Bull eti n van de Van de Poll -Stichting (4) 1974, bl z . 29
25
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer