Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 60

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 60
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
60
Is onderdeel van:
de vraag af door te zeggen dat een en ander wel bij de behandeling van de begroting kan worden bezien. Het raadslid George Fygi meent, dat er van de zijde van de tramdirectie niet veel succes is te wachten. De vereni- ging vreemdelingenverkeer (waarvan hij voorzitter is LV) heeft er al eens moeite voor gedaan, maar tever- geefs. Het is echter niet onmogelijk (aldus de heer Fygi), dat zulk een gebouwtje nog eens vanwege die ver- eniging gebouwd zal worden. Hetgeen ook inderdaad later is geschied. In de volgende raad pleit mevrouw Van Hoogstraten om wijziging van artikel 9 van de steunregeling voor werk- lozen, waarin wordt bepaald, dat geen steun wordt ver- strekt aan ongehuwde vrouwen (niet- kostwinners), die door b. en w. geschikt geacht worden voor huishoudelij- ke werkzaamheden, ten aanzien waarvan bekend is, dat de vraag naar arbeidskrachten het aanbod belangrijk over- treft. Nu is het, aldus mevrouw Van Hoogstraten, vooral voor
bej aarde vrouwen moeilij k werk te vinden, mede t en gevolge van de duitse invasie op dit gebied. Op grond hiervan wil ZlJ graag het betreffende artikel laten vervallen. Het mocht niet baten, b. en w. waren niet te overtuigen van de noodzaak. In de raad van 29 november 1923 vraagt mev rouw Van Hoogstraten de voorzitter, als hoofd van de politie, te willen bevorderen, dat de bepalingen der politieveror- dening met clementie worden toegepast. Zij denkt dan speciaal aan het opvangen van loslopende honden. Zij ziet namelijk niet in waarom de politie de bevoegdheid moet hebben loslopende honden op te vangen, althans a ls deze zich "netjes gedragen" . In het eerste j aar van haar raadslidmaatschap had
mevrouw Van Hoogstraten diverse botsingen met wethouder Adriaanse over de vermindering van het aantal gemeente- lijke vroedvrouwen . Op 3 april 1924 doet ze de volgende poging om tot aanstelling van een tweede gemeentelij ke
vroedvrouw te komen: "Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH vraagt of het B. en
\.]. bekend is, dat mej. Jonk haar taak als vroedvrouw 53
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer