Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 78

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 78
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
78
Is onderdeel van:
den, behoudens uitzonderingen, zoals de koninklijke grafkelder te Delft, was er te Zeist al seder t 1805 niet meer in de Oude Kerk begraven (2). Tevens bepaalde de wet van 1825 dat er in de gemeenten met meer dan 1000 inwoners ook niet meer op kerkhoven bij en om ker- ken begraven mocht worden . Om aan de uitvoering van deze bepaling kracht bij te zetten, zond de minister van binnenlandse zaken op 22 augustus 1828 een brief, \.;raarop in hun antwoord de burgemeester en assessoren van Zeist trachtten aan te voeren dat de begraafplaats rond de Oude Kerk een bijzonder geval was. In hun ant- woord wezen de bestuurders van Zeist erop dat de Evan- gelische Broedergemeente een eigen kerkhof heeft en de r. k . dorpsbewoners van Zeist meestal in Bunnik, Drie- bergen, Soes t of Utrecht begraven worden, zodat er voor dit particuliere protestantese kerkhof rond de Oude Kerk nog geen duizend Zeistenaren overbleven. Het mocht niet baten, een algemene begraafplaats volgens de nieuwe ',e t telij ke bepalingen moest worden aangelegd . In verband met de bouw van de kosterswoning bij de
Oude Kerk werden in 1889 op het rond de ned. herv. kerk gelegen kerkhof enige eigen-graven geruimd , zonder dat daartegen door de gerechtigden bezwaar werd gemaakt. In 1911 werd door de kerkvoogdij van de ned. herv. gemeen- te besloten tot algehele ruiming en afzanding van het kerkhof rond de Oude Kerk. Met dit kan,ei was men in mei 1913 gereed. Al leen de grafkelder van A. van Meurs van Vollenhoven bleef gespaard. Deze grafkelder is anno 1983 nog geheel intact en herinnert nog aan het oude kerkhof. Aan de achterzijde van de Oude Kerk kan men de grafzerk vinden . Mogelijk bevinden zich op het voorma- lige kerkhof terrein nog de onderste gedeelten van graf- kelders, die bij eventuele ontgravingen in de toekomst te voorschijn kunnen komen.
2.
De aanleg van een nieuw kerkhof in 1829 aan de weg naar de Heuvel
Burgemeester F. N. van Bern deed in de raadsvergade-
ring van 8 april 1829 (3) het aanbod om aan de gemeente Zeist een stuk grond te verkopen, waarop "eene nieuwe
68
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer