Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 82

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 82
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
82
Is onderdeel van:
7. De (nieuwe) Algemene Begraafplaa ts aan de Wouden- bergseweg te Zeist (1917)
De oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te
Zeist werd langzaam ingebouwd. De watertoren van Zeist kwam schuin aan de overzijde van de Bergweg. Van Reenenweg, Bergweg en omgeving werden volgebouwd met woningen. Rond het begin van deze eeuw bleek de Alge- mene Begraafplaats aan de Bergweg te klein aan het wor- den. Uitbreiding ter plekke was onmogelij k. De raad zocht en vond in de Zeister Bossen bij de Woudenbergse- weg een nieuw terrein voor de gemeentelij ke begraaf- pl aats . Op 26 november 1917 werd de nieuwe Algemene Begraafplaats in gebruik genomen. Sedert 1967 is door toedoen van het kerkbestuur van de r.k. parochie van de H.
Joseph te Zeist, toen nog de e igenaar van de r. k.
begraafplaa t s aan de Utrechtseweg, een r.k. gedeelte op de Algemene Begraafplaats aan de lVoudenbergseweg in gebruik genomen. Ook na 26 november 1917 werd op de oude Algemene Be-
graafplaat s aan de Bergweg nog begraven. Allereerst natuurlijk in de familiegraven maar ook buiten de eigen-graven tot het begin van de zestiger jaren van deze eeuw.
8 . De sluiting van de oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg (1965)
Reeds bij het afdelingsverslag van de begroting voor
1956 drongen meerdere leden (vermoedelijk de P.v.d.A. - fractie, schr.) aan op een onderzoek naar de mogelijk- heden om tot sluiting te komen van de oude Algemene Begraafplaat s . Een lid, later zou blijken het lid Scheps van de P.v.d.A., vroeg aan het college van bur- gemeest er en wethouders opheldering over de gang van zaken. He t college antwoordde daar onder meer op, dat over de periode 1946-1 956 gemiddeld 6 à 7 teraardebe- stellingen per j aar hadden plaatsgevonden. I n de raadsvergadering van 24 october 1955 (12) komt
het P. v.d . A.-lid Seheps op deze zaak terug. Hij dringt aan op s luiting. Het raadslid Van Dijk (C.H.U . ) ze i
72
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer