Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 83

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 83
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
83
Is onderdeel van:
over deze kwestie het volgende : "De aangelegenheid van de Oude Begraafplaa ts is een teer pun t. Deze begraaf- plaats is een stukje historie van Zeist. Vijftig jaar geleden lag deze begraafplaats buiten de kom van de gemeente". Uit het afdelingsvers l ag bij de begroting van 1957 blijkt dat de sluiting weer aan de orde wordt gesteld. Zo ook in 1959, toen er vanuit de raad gewezen werd op de kosten van onderhoud, waartegenover pra k- tisch geen inkomsten staan. In de raadsvergadering van 17 november 1958 (13) kwam
de heer Scheps weer op de sluiting van de oude begraaf- plaats terug. Weer speelt het argument van de kosten een zeer grote rol: de oude begraafplaats f 7.000,-- en de nieuwe begraafplaa ts f 21.000,--. Deze voors t elling van zaken wordt door het" college van b. en w. als "iets te simpel" afgedaan. Wel is het college bereid een nota op te stellen met betrekking tot de oude algemene be- graafplaats. De draad wordt bij de begroting van 1963 weer opge-
pakt. In de raadsvergadering van 28 januari 1963 (14) bepleit het P. v.d.A.-lid, mevrouw Duisterhof-Fiegen, de sluiting "mede in verband met de sanering van de dorps- kern" . Het college deelde daarop mede dat er nog steeds op de oude algemene begraafplaa t s begraven wordt: 1960 : 3; 1961: 2; 1962: 3. Sedert 1954 in totaal 30 begrafe- nissen. Inmiddels heeft het college zich wel ter plekke op de hoog te gesteld en is het van oordeel "da t er toch wel iets gedaan zal moeten worden". Uit de raad snotulen van 6 april 1964 (15) blijkt, dat
het P. v .d.A.-lid Scheps de strijd nog niet heeft opge- geven. Hij acht de kosten per begra fenis op de oude Algemene Begraafplaa t s bepaald te hoog . Ook <-rij st hij op de mogelijkheden voor dit terrein in verband met de sanering van de kern van Zeist. Uiteindelijk zegt het college van b. en w. toe in 1965 tot sluiting over te gaan. Per 1 december 1965 wordt de oude Algemene Begraaf-
plaats aan de Bergweg gesloten (16) . Dit betekent dat als er geen bijzondere maatregelen genomen worden na
73
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer