Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 18

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 18
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
18
Is onderdeel van:
Onder Diaconie moet men overigens niet alleen de gebruikelijke "armenzorg", zoals deze bij andere kerkgenootschappen bestaat, begrijpen, al valt deze zorg er ook we l onder. Ze omvat veel meer een groot deel van het economische reilen en zeilen; het "on- dernemenll
van de gemeente valt eronder .
Als beginkapitaal wordt door acht vooraanstaande gemeenteleden f 2.500, -- geleend. Dat geld is nodig
" om de Brouwerij zelf in gehoorlijken stand te bren- gen en ook het nodige Hout en andere behoeftens t er behoorlijke tijd te kunnen koopen". Deze brouwerij is tot even na de franse t ijd in bedrijf gewees t, maar moet wel moeilijke tijden be- leefd hebben in het eind der 18e eeuwen het begin der 1ge eeuw . In een verslag van 1813 lezen we dat zij twee arbeiders in dienst heeft, die 16 s tuivers dagloon verdienen en dat de bruto-j aarproduktie f 1.200,-- bedraagt. Als gronds toffen worden
t er waarde van f 600,-- f 80, -- .
gebruikt : inlandse gerst en gelderse hop, waard e
Sinds 1801 is de fabriek buitengewoon sterk terug-
gegaan en in 181 5 staat zij s til. Hoe dit ook zij, in 1818 bij de openbare verkoop van de goederen der Heerlijkheid Zeist voor de notarissen Stevens te Utrecht en Karsseboom te Zeist is de brouwerij nog steeds aanwezig en in eigendom van de ambachtsheren van Zeist, de gebroeders Van Laer. In het veilingboek- je staat zij omschreven als: IIde
te voren
tot stallinge van het Slot geschikt, nu tot eene Houterij en Bierbrouwerij ingerigt, met annexe groo- te Stallinge en Koetshuis, item kleine St allinge Loodsen en Daghuurders \.Jooninge, Bergschuur en ver- der toebehoren, mitsgaders Tuin en Grond daarbij en aangelegen, ter zijde van het Slot van Zeij st, de Blikkenburger Vaart en zoogenoemde Carpervijver, zijnde de Gebouwen tot I<ooningen ingericht, i n ge-
17
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer