Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 29

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 29
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
29
Is onderdeel van:
Het dorp
Om elk van de dertig putten werden de tenten van de verschillende legerafdelingen geplaatst. De Ma rmont in- stalleerde zich zelf in een grote witte tent, die de re- gering van de Bataafse Republïek speciaal voor hem had laten maken (14). Op 20 juni 1804 kon hij onder een stra- lende zon zijn 20 . 758 manschappen inspecteren (15). Maar nog voordat hij aan zijn middag- cognacje toe was,
werden zowel zijn s temming als dé hemel verduisterd . Er barstte boven de legerplaa t s een noodweer los dat het ka- rakter aannam van een zondvloed . Het was een regenbui die dagen duurde. Het kamp veranderde, al l ag het op een hoogte en op zand, zienderogen i n een modderpoel. Meer dan 400 soldaten, niet gewend aan dergelij ke barre weersomstandigheden, meldden zich ziek. De l egerarts liet de hoestende en proestende mannen in het ho spitaal van Utrecht opnemen (16) . Met eni ge wroeging herinnerde De Marmont zich de waarschuwing van Napoleon voor een vast legerkamp in het ongezonde "Nederland" - in een brief van 17 april 1804. Samengevat luidde die waarschm,ing: Als we toch soldaten moeten verliezen - liever in de strijd tegen de Britten dan in een hollands hospitaal (17). De Marmont hie ld zij n leger overigens in optimale oor- logsconditie - mede met oog op de eerder genoemde plan- nen voor een inval in Engeland.
Filevorming in 1804
In de nog woeste omgeving we rden dagelijks rea listische militaire oefeningen gehouden. In juli hield hij in he t kamp, dat 500 meter breed en
drie kilometer lang was (zie pagina 34 ), een grote pa r ade, waaraan bij toerbeurt de helft van zijn soldaten deelnam, terwijl de andere helft toekeek (18). Die parade wa s voor herhaling vatbaar . Ze bevielen de luitenant- ge- neraal zo goed, dat hij er een zondagse gewoonte van maakte. Dat was weldra in Utrecht bekend. Van heide e n verre
kwamen de mensen naar het kamp van De Marmont (het "camp 26
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer