Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 67

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 67
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
67
Is onderdeel van:
De bijnamen Evenals in de meeste andere plaatsen had Ze i st in he t
ver l eden ook een aantal inwoners \vaarvan de bijnaam gro- tere bekendheid genoot dan de eigenlijke familienaam. Wat is e i genlijk een bijnaam? Van Dale ' s Groot I%ordenboek der Neder l andse Taal
geeft de volgende verklaring: "naam die voor de eigen- lijke of doopnaam in de plaats gegeven "ordt, op grond van een kenmerkende e i genschap , veelal als spotnaam" met a l s voorbeeld: "hi j droe g de bijnaam van Buikje ". Juist die kenmerkende e i genschap kan de bijnaam he t karakter geven van spot- of scheldnaam , waardoor publi- katie voor betrokkene of zijn/haar familie k"etsend zou kunnen zijn en dat is natuurlijk geenszins de bedoeling. Nu evem,el blijkt, dat het gebruik van bijnamen de
l aa t ste jaren steeds minder '>lordt en er nauwelijks nieuwe bijkomen, lijk t he t nuttig de zeis t er bijnamen vast t e l eggen, zo mogelijk met familienaam, adres en verklaring van de bijnaam. Een voorlopige inventarisatie leverde ongeveer 225 bij-
namen op . Daarbij bleek, da t een aantal bijnamen zo 1n- geburgerd is, dat de werkelijke naam slechts met moeite kon "orden ach t erhaald. De naU\.e relatie met de dieren"ereld komt tot uiting
uit de volgende bijnamen van Zeistenaren, "aarbij ik de familienaam van de dragers van deze namen maar in het midden wil laten. De beer, de bok, de dui zendpoot, de gei t, het kalf, de kikker, de koei , de kraai, de mug, de olifant , de pier, de poedel, de raaf, de reiger, de stier, de veldmuis, de vlooi, de "aterkip en de z i eke kip . Een aantal andere namen met toelichting en famil i enaam
z ijn hierna vermeld : De "Balleman " of "Ballekees " was koopman C. van Rijnbergen, die op Nooitgedacht woonde en met zi jn trommel (stroop)ba llen l angs de hui zen ging. De Du i t was koetsier Penning, die vaak geplaagd werd me t de opmerking "De Penning i s geen Duit \vaard l1
• Een andere, mijns inziens meer erenaam ,.]as "De geleerde
ezel " voor O.W. Jansen, barbier, wonende in de Maurik- straat , di e met zijn ezelin naar t . b.c.-patiënten ging,
62
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer