Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 72

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 72
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
72
Is onderdeel van:
SANENVATTING
van de toespraak van dr A. A. H. Stolk, ondervoorzit ter van de Van de Poll- Stichting, ter gelegenheid van de "Open Dag" op 18 september 1982
Na een woord van welkom tot de aanwezigen , die de con- greszaal van het Slot praktisch geheel vullen, wijst spreker erop, dat de organisatie van een "Open Dag" een nieuw initiatief is van de Stichting . De bedoeling is, dat de Stichting zich op die dag als-het- ware presen- teert aan een breder publiek dan waarmee zij gewoonlijk te maken krij gt. De "Open Dag" is daarom toegankelij k voor ieder belangstellende en het succes van het vorig jaar leidde ertoe er zo mogelijk een jaarlijks terugke- rend evenement van te maken. De "Open Dag" van dit jaar is opgezet rondom het cen-
trale thema "Grepen uit de Nederzettingsgeschiedenis van Zeist". Wij konden beschikken over foto' s en ma teriaal, verzameld door drs R. Blijdenstein in het kader van zijn opdracht basismateriaal te verzamelen voor een gemeente- lijke monumentenlijst. Spreker betuigt de heer Blijden- s t ein rnét het gemeentebestuur én de gemeente- ambtenaren, die hulp hebben verleend, erkentelijkheid voor de gege- ven medewerking. Te zien is een verzameling van voor een bepaalde bouw-
wij ze typerende bouwwerken, natuur lij k niet álle type- rende bouwwerken in de gemeente - Huis ter Heide, Den Dolder en Austerlitz bleven erbuiten - maar iedere af- beelding betreft een bouwwerk, dat karakteristiek is naar bouwperiode en stijl. Er is een onderverdeling ge- maakt naar negen sub- thema 's, die afzonderlijk zijn ten- toongesteld, elk aangevuld met foto' s en kaarten uit eigen verzameling. Vóór de opening van de tentoonstellingszaal zal een
film worden vertoond over de intocht van de geallieerde troepen in Zeist begin mei 1945. Het was aanvankelijk de bedoeling nog een, recent aangekochte, film te ver t onen, die in 1930 is opgenomen door "Polygoon" om de aantrek- kelijkheid van Zeist in die jaren uit te doen komen, maar dit bleek door een technisch gebrek op het laatste
65
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer