Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 83

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 83
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
83
Is onderdeel van:
3 . Tot alles betaald zal Z1Jn, blijft z1Jn geheele vermo- gen en de heele inventaris als hypotheek. 4. Alles ge- schiedt a lleen, om Br. W u 1 1 e n te h elpen, dus zoodra die hulp niet meer noodig is, vervalt de apotheek weer aan de gemeente terug, ook bij sterfgeval, etc. 5. Br. W u 1 1 e n b e looft, zich naar de verordeningen en re- gelingen der Gemeente te gedragen en voor he t aanschaffen van goede medicamenten te zorgen en deze voor den laagst mogelijken prijs te verkoopen " so dasz alles zur Ehre Gottes und zur Zufriedenheit der Geschwister gereiche und allen Klagen und Unannehmli chkeiten vorgebeugd werde". Lang heeft Dr. W u 1 1 en geen plezier gehad van zijn gecombineerde praktijk. Hij was n.l. lijdende aan "tering" en stierf reeds 26 Febr. 1803, ruim 26 jaar oud . Voor de gemeente schijnt de combinatie medicus-apo-
theker wel aanlokkelijk geweest te zij n, want zij zoekt een ander. 26 Mei 1803 komt Doctor Joh a n nes C h r i s -
t i a anK a u 1 f u 5 z, die zij "beroepen" hebben,
uit Neuwied , om de plaa ts eens te zien en besprekingen te houden . Of hij de betrekking van gemeente- arts- a potheker krijgen zal, wordt in een plechtige bestuurszitting op 2 Juni door het lot beslis t. Hij wordt door deze "hoogere leiding" aangewezen en heeft er zich dan ook aan te hou- den, maar ..•.... 15 Juni schrijft hij uit Neuwied, dat hij zijn huis en praktijk aldaar niet kwijt kan raken en dat hij niet wil overkomen, voor hij al zijn schulden kan afdoen . Nu volgt er weer een voor ons merkwaardige uiting . De Aeltesten- Conferenz biedt hem n.l. een voorschot aan "om- dat men met het oog op de apotheek in verlegenheid zou kunnen komenII. Hieruit blijkt, da t ook in die r umoerige dagen na de Revolutie het "Toevoorzigt" aan zijn eischen vasthield ! en bovendien, dat de menschen beter een jaartje zonder dokter konden, dan zonder apotheker! Wanneer K a u 1 f u s z precies is gearriveerd, blijkt
weer niet, wel dat hij er in 1804 is, want d . d . 1 Maart 1804 onderteekent hij met een uitvoerig onderschrift de boven gememoreerde koopacte van Dr. WuI 1 enen ver-
76
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer