Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 87

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 87
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
87
Is onderdeel van:
treedt mevr. Hol m geheel uit de vennootschap. Intus- sehen worden steeds meer verschillende praeparaten gefa- briceerd of verhandeld en de richting van dien handel bevalt op den duur Dr. Hol m weinig, zoodat hij op 31 Maart 1930 ook als vennoot en deelnemer uittreedt. Dr. J. Fel dh a u s is sinds kort dus de eenige besturende vennoot . Was al l ang de fabriek zeker het mees t bloeiende deel
van de firma K r a epe I i enen Hol m geweest, de apotheek werd toch in hetzelfde pand op het Broederplein nog vele jaren voortgeze t. Zij werd verkocht aan den Nederl. Apotheker J.H. B ro e del e t, die haar na enkele j aren overdeed aan apotheker J. G. M i I i us. Deze was ree ds den middelbaren leeftijd genaderd, toen hij in Zeist z ijn intree deed. Toen hij in 1915 overleed, had zijn zoon, de tegen- woordige dirigeerende apotheker van de fa. Rat h- kam p in Indië, geen lust, op het stille Broederplein te Zeist verder zijn l even te slijten en na eenige pro- visnraten van korten duur werd op 1 Juli 1916 de toenma- lige provisor apotheker U. J. H u b e reigenaar. De apotheek, die in de wandeling nog altijd "de apo- theek van K r a epe 1 i e nll
heette, maar dien naam
feitelijk niet meer dragen mocht, verplaatste H u b e r in 1921 naar de drukkere 2e Dorpsstraat. Hiermede zijn we in onzen tijd aangeland, die nog his-
torie worden moet en dus voor een geschiedkundig over- zicht geen waarde heeft. Het oudere gedeelte leek me intusschen belangrijk ge-
noeg om eens aan de vergetelheid te ontrukken en in een historisch verband bijeen te brengen.
D. van Zanten Aan het artikel van de heer D. van Zanten uit 1931 kan
nog een en ander worden toegevoegd. 1. De ijver van de heer IV. C. Holm voor een goede dienst - verlening aan zijn klanten komt ook tot uitdrukking in de vo l gende advertentie in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 12 juni 1886.
80
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer