Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 26

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 26
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
26
Is onderdeel van:
Ook de persberichten spelen een belangrij ke rol in
ons dagelij ks werk. Uit de kranten onder andere het Utrechts Nieuwsblad, de Nieuwsbode, . N. R. C. /Handelsb l ad worden artikelen geknipt, die voor de historie van Zeist van belang zijn. Zij worden in twee groepen ver- deeld. De belangrijkste (historisch gezien) worden op - geplakt, van datum en bron voorzien, bibliografisch ingedeeld en in hangmappen opgeborgen. De overige zijn en worden naar onderwerp verzameld in pen (ongeveer 60). Uiteraard is dit . een bezigheid, die veel tijd, nauwkeurigheid en inzicht vraagt en waarbij steeds de gedachte voorop staat, dat we hiermee menig geïnteresseerde van dienst kunnen zijn en waardoor te- vens talrijke gegevens voor de toekomst bewaard blij - ven.
Bij de kaartenverzameling is een aantal oude, o.rigi-
nele exemplaren. Onze kaarten hebben gro t endeels qe- trekking op Zeist en omgeving. Zij zijn genummerd en chronologisch opgeborgen . Een overzichtslijst vergemak- kelijkt de Voorts is er een systematische catalogus op trefwoor-
den s·amengesteld, welke van zeer veel nut is bij het geven van inlichtingen . Het verzorgen yan de kaarten, d.w.z . het bij plakken, opmeten en op fiches zetten heeft thans onze aandacht . De ·bibliotheek is in . de jaren 1981 en 1982 nieuw opgezet . Ze omvat ❗ 1.000 boeken en geschriften .. Deze zijn bij <:ie tegenwoordige opstellin.g in vier groepen onderverdeeld, namelijk algemene werken, boeken
de
provincie Utrecht, de stad Utrecht en de gemeente Zeist.
Zij zijn op fiches gezet in twee systemen, één op
naam van de schrijvers en één op de nummers, zoals zij in de kasten geplaatst zijn. De boeken van de gemeente Zeist zijn ingedeeld vol-
gens rangschikking naar onderwerp, zoals de bibliogra- fie van Zeist, welke in december 1982 is verschenen, aangeeft . De nieuwe cat alogus zal in 1983 het licht zien.
22
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer