Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 13

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 13
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
13
Is onderdeel van:
De Evangelische Broedergemeente te Zeis t ten tijde van de Bataafse Omwent eling in janua ri 17 95
De archieven van de Broedergemeente te Zeist , welke
in het r ijksarchief in Utrecht worden bewaard, beva tten dive r s e bronnen, die nader licht werpen op de woelige dagen van de franse invasie in de zieltogende Republiek der Verenigde Nederlanden en wel spec iaal op de gebeur- tenissen in Zeist . Behalve het Gemeindiarium, een in de vorm van een dagboek bijgehouden kroniek van de belang- rijkste voorvallen in de gemeente, treft men daar aan het Di arium van het koor der ongehuwde broeders, de notulen van de Aeltesten Conf erenz (vergelij khaar me t de kerkeraad in anàere protestantse gemeenten) en die van het Aufseher Collegium, belast me t het toezicht op de zakelijke aangelegenheden van de gemeente . Daarnaast z lJn er nog de correspondentie-reeksen met de centrale organen te Herrnhut en met de andere hernhutter gemeen- ten 1). Het ·hi erna volgende verhaal, een bijgewerkte versie
van een lezing voor de Van de Poll-St ichting in oktober 1983, geeft niet zo zeer een beschrijving van de ge- vec ht s hande lingen i n en om Zeist, al komen deze uiter- aard wel zijdelings ter sprake . Veeleer zal worden ge- trach t een impressie te geven van de hernhutter gemeen- schap te Zeist r ond 1795 en met name van haar r eac tie op de revolutionaire ontwikkelingen. Daar deze zich al aankondigden in de jaren '80, tijdens de zgn. patriot - t en tijd, zullen VerWl]Zlngen naar deze voorafgaande periode nie t ontbreken. Voor zover een globaal bronnen- onderzoek da t toelaa t, wordt een poging gedaan de hou- ding van de broeders te belichten tegenover de nieuwe politieke ideeën over vrijheid en democratie van de pa triotten, en in het bij zonder aandacht besteed aan de gebeurtenissen in de kritieke periode van januari 1795 en daarna . Voor een diepgaand onderzoek naar de gevol- gen van de franse tijd op de economische bedrijvigheid van de zeister gemeente, met name van de kleinere be- drijfjes in de zgn. koorhuizen, die ongetwijfeld daar-
12
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer