Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 17

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 17
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
17
Is onderdeel van:
en kwade genius van stadhouder Hillem V, die hem voor de maaltijd had uitgenodigd, en de aldaa r aanwezige pruiss i sche generaals de positie van de zeister Broe- dergemeente uitvoerig uit de doeken te doen 12). Ondanks de nauwelij ks verhulde politieke voorkeuren
van de gemeentedirectie streefde de Aeltesten Conferenz er na ar een openlijke partij keuze uit de weg te gaan. Dit vloeide , zoals gezegd , voort uit de traditie om zich aÏzijdig te houden van de wereldse politiek en zich te plooien naar de gegeven gezagsverhoudingen . Men s telde zich in het algemeen op een strikt gouvernemen- teel standpunt. Met niet a l te veel moeite schikte de gemeente zich in de niemve bestuur lij ke verhoudingen, die de omwenteling van 1795 teweegbracht, zoals we nog zullen zien. Dat de Unitä t s -Di rektion te Herrnhut min- der angst had zich op het terrein van de politiek te begeven en een scherper oog had voor de nadelige gevol- gen van pogingen zich daaraan te onttrekken , wordt aan- ge toond door haar beoordeling van het op treden van de zeister gemeente in maart 17 95, naar aanleiding van de verkiezing van vertegenwoord i gers van het platteland van de provincie Utrecht. In het begin van die maand kondigden de Provisionele Representanten van het Land van Utrecht , welke in de plaats waren gekomen van het oude Statencollege, doch uitsluitend bestonden uit vertegenwoordigers van de steden, aan, dat op 23 maart 16 extra vertegenwoordi- gers van het platteland zouden worden verkozen door kiesmannen; deze op hun beurt zouden een aantal dagen tevoren worden aangewezen door de dorpen, en wel twee voor ieder dorp of gerecht. Kiesgerechtigd waren zij, die ouder dan 20 jaar waren, van het mannelijk geslacht en niet in dien s tbetrekking s tonden. Om van zijn stem- recht gebruik te kunnen maken diende men vooraf een declaratoir of verklaring te ondertekenen, waarin het ancien regime als onwettig en gewelddadig werd verwor- pen 13). Deze verklaring zou volgens de Gemein- Direk- tion de broeders in gewetensnood kunnen brengen, mede door de impliciete desavouering van het Oranjehuis . Daarom werd besloten een uitweg te vinden, waardoor men
16
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer