Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 20

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 20
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
20
Is onderdeel van:
trokken Z1Jn in het landsbestuur . Het wa r e dan ook ver- standiger geweest de gemeent e niet in een dergelij ke uitzonderingspositie te manoeuvreren, maar op zijn best broeders, die bezwaren hadden tegen de verkiezings pro- cedure, zich i ndividueel van stemmi ng te laten on thou- den , omdat dit minder opzien zou baren en men mag ver- wachten, da t daarin geen dwang zal worden toegepast. Hieruit spreekt wel een heel andere, realistischer kijk op de politiek dan uit de angstvallige afzijdigheid , welke door de l eiding van de zeis t er gemeente we rd na - ges t reefd . He t i s de vraag, in hoeverre deze naar bin- nen gerichte houding van de gemeen t e, die in onze ogen wat wereldvreemd aandoet , psychologisch op de lange duur niet nadelig heeft gewerkt , ook op andere te r rei- nen , zoals dat van de economische bedrijvigheid, die in het begin van de 1ge eeuw tekenen van ve r val begon te vertonen 18) .
No t en
1. Het conglomeraat van a r chieven van de Evangelische Broedergemeent e (EBG) t e Zeist bestaat uit de na- volgende
Vorsteher- Archiv
bes t anddelen: (VA) ;
Schwesternhaus-Archiv
Predige r - Archiv Brliderhaus- Ar chiv
(SA)
( PA) ; (BA);
en \Vitwenhaus- Ar chiv
(I,rA) . Daarnaast zijn i n he t rij ksarchief in bewa - ring gegeven de arch i even van de bedrijven van Van Hees en Heiss, Jackyen Co, en Ant on en Co , van het Zeis t er Zendings Genoot schap (Z . Z.G . ), de scholen, de collectie gezangboeken en muziekpa rtituren en een omvangrijke bibliotheek. De hier gebruikte bronnen se ries zijn te vinden onder de vo l gende sig- naturen: Gemeindiarium (PA 11 R 5) ; Brliderhausdia - rium (BA I R 1); Pr otocollen Aeltesten Conferen z (PA II R 1. B 1); Prot ocollen Aufseher Conferenz (VA R 9 A) en correspondentie met Herrnhut en an- dere gemeenten (PA 11 R 1. B IV en R 2. B 1; VA R 10 Cl). De koren (Chöre) waren de geledingen naa r sexe/leeftijd en burgerlijke s tatus , waarin de ge- meenteleden waren opgedeeld .
19
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer