Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 29

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 29
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
29
Is onderdeel van:
voerde over de nederlandse troepen, het meest beducht was. Indien de Fransen stroomopwaarts, ter hoogte van Nijmegen, de barrière van de lvaal wisten te passeren, l iep het engelse hulpleger gevaar zich van zijn ont - snappingsroute over Duitsland afgesneden te worden. De erfprins hoopte tijd te winnen door met a lle inspanning de vijand een verdere opmars in het westen te verhinde- ren. Hij rekende er op dat de Fransen zich bij inva l- lende dooi niet verder zouden wagen en zich tussen de rivieren wellicht wat ongemakkelijk gingen voelen. De blijvende beschikbaarheid van de engelse troepen was hiervoor een vereiste . De opperbevelhebber, generaal \.Jallmoden, die zijn troepenmacht zo ongeschonden moge- lij k uit een dreigend debacle wenste te manoeuvreren, was echter geneigd zijn aandacht meer op de dreiging vanuit het oosten te richten. De oostenrijkse troepen onder bevel van generaal Clerfayt tenslotte bleven lie- ver in de nabij heid van de Rij n, waarover zij, als de nood aan de man kwam, naar Duitsland konden uitwijken. Deze tegenst rij dige beweegredenen van de geallieerden en de daarop gebaseerde stategische overwegingen waren oorzaak dat het optreden van de geallieerde legers ge- durende de laatste drie weken van de Republiek zo ' n chaotisch verloop had. Orders van de verschillende hoofdkwartieren spraken elkaar tegen, werden om ondui- delijke redenen soms herroepen of drongen in het geheel niet door tot de commanderende officieren. Nu de vorst ook in januari bleef aanhouden mag het een wonder he- ten, dat het gebrekkige defens ie stelsel der geallieer- den niet eerder is bezweken, en men moet z ich afvragen of een bevelhebber van het kaliber van Napoleon in plaats van de weifelmoedige Pichegru niet reeds eerder de verovering van de Republiek met succes zou hebben bekroond. Het directe gevolg voor Zeist, dat al sinds een aan-
tal maanden werd geplaagd door gedwongen inkwartierin- gen, was, dat het nu werd overspoeld door troepen, die werden teruggetrokken van het front of daarheen juist op weg waren. Door de naderende nederlaag sterk gede- mor,aliseerd verviel het soldatenvolk tot geweld jegens
26
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer