Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 30

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 30
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
30
Is onderdeel van:
de burgerbevolking . Het gerucht van de plundering van Zeist drong door tot de wijde omgeving . Zelfs de oran- jegezinde patriottenhater Hendrik Keettel, arts en apo- theker te Utrecht , maakt hiervan misprijzend melding in zijn mémoires 24). Op 6 januari werd door de gemeente nog in alle rust
het Heidenfest gevierd, waarbij werd voorgelezen uit het Diarium van de oudste zendingspost van de Broeder- gemeente onder de Saramaccaner-bosnegers te Bambey in Twee dagen later kon men de kanonnen horen
bulderen, die werden ingezet bij Geldermalsen en Buren in een laatste poging de Fransen over de Waal terug te drijven. Diezelfde middag arriveerde onder escorte de engelse krijgskas; zij bleef onder strenge bewaking op straat staan, totdat de uit slag van de actie bekend werd . Toen bleek dat de Fransen uit Geldermalsen waren verdreven, overigens zeer tijdelijk, werd de kas gede- poneerd in het Van Huydensche huis. Het volk van de engelse legertros, die in de nacht van 8 op 9 januari in Zeist was aangekomen, bivakkeerde op de straten en legde grote vuren aan om zichzelf en de vrouwen en kin- deren te verwarmen en iedere duif en haan die ze te pakken kregen, te roosteren . Ondertussen arriveerden talloze vluchtelingen vanuit het oosten. Zij meldden dat de Fransen met een grote overmacht op de Grebbeli- nie aanrukten. Engelse en hessische troepen bleven de komende dagen arriveren op weg naar de Lek in het zui- den of juist daarvan terugkerend. Op 14 januari besluit de opperbevelhebber WallÎnoden
tot een algehele terugtocht volgens een tevoren opge- steld plan. Nog diezelfde middag werden de daartoe strekkende marsorders aan de leger- onderdelen overhan- digd. De aftocht zou in vij f colonnes worden uitge- voerd. De eerste zou diezelfde avond om tien uur opbre- ken, de andere zouden met een tussenpoos van een uur volgen . De legertrein had bevel gekregen voor de troe- pen uit te trekken , maar deze order werd niet overal opgevolgd. De eerste colonne, bestaande uit de cavale- riebrigade van generaal-majoor Dundas, die aan de Lek tegenover Culemborg was gelegerd, kreeg als marsroute
27
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer