Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 34

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 34
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
34
Is onderdeel van:
huis, joeg de arme zusters (die dus kenne lij k niet aan het bevrijdingsfeest deelnamen) de schrik op het lijf, door met zijn geweer in de lucht te schieten, om, zoals hij de zusters geruststelde, zich ook een fles wijn te laten bezorgen, die hij op hun gezondheid wilde ledi- gen.
Als de commotie van de franse intocht wat is geluwd,
wordt duidelijk dat er ondertussen ook een echte revo- lutie op gang is gebracht. In de eerste weken voeren de Fransen een soort militair gezag, zodat voor allerlei aangelegenheden naar Utrecht moet worden gereisd om hun toestemming en medewerking. Maar al vr ij spoedig worden in de steden de oude vroedschappen ve rvangen door revo- lutionaire comités. De Staten van Utrecht worden in hun oude vorm opgeheven. Provisionele Representanten nemen hun plaats in. Voorlopig zijn deze alleen samengesteld uit vertegenwoordigers van de steden . In maart worden dan verkiezingen gehouden in de dorpen om 16 Represen- tanten namens het platteland daar aan toe te voegen . Wij hebben al gezien welke eigenaardige stappen de Broedergemeen te ondernam om zich aan deze verkiezingen te onttrekken. Maar ook de lagere or ganen, de dorpsbe- sturen, in casu de schepenbanken, de schouten en de secretarissen moesten plaats maken voor revolutionaire colleges. Te Zeist , waar de Revolutie slechts weinig aanhangers
telde, zou een dergelijke machtswisseling wel eens na - delig kunnen uitvallen voor de Broedergemeent e. Immers, zowel de schout,
van Dam, als de secr e t aris,
diens broer lVillem van Dam, zijn creaturen van de Heer van Zeis t, d.w.z. van de familie Van Laer, en daardoor een s teun voor de gemeent e. Ludwig van Laer raadpleegt op 22 feb ruari zijn advocaat Gobius te Utrecht, die hem ve r zekert dat t e Zeist voorlopig geen wetsverzetting of demotie, zoals de term toen luidde, is te duchten. Doordat Zeist een hoge heerlij kheid is - een van de weinige in het Sticht - heeft de Heer het benoemings - recht van schout en secretaris . Dit i s een revenuendra- gend zakelijk recht , dat , anders dan de zogenaamde feo - dale rechten, niet zonder meer is afgeschaft, maar pas
31
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer