Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 37

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 37
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
37
Is onderdeel van:
impressionistisch beeld, dat voorshands niet tot weten- schappel i jke conclusies noodt. In mei 1795 besluit de Aeltesten Conferenz te Zeist
aan de Unitäts- Aeltesten-Conferenz te Herrnhut te ver- zoeken iemand uit hun midden naar Nederland te zenden, om met eigen ogen de onrustbarende positie, waarin de Broedergemeente hier verkeerde , in ogenschomv te nemen en daarover aan Herrnhut te berichten. In een brief, waarvan het orgineel zich in Herrnhut moet bevinden, maar waarvan een samenvatting in de notulen van de ze i ster .Conferenz is te vinden, worden vier redenen opgesomd, die tot dit verzoek hebben geleid 34). Op de eerste plaats wordt gewezen op de achteruitgang
van de beide stadsgemeenten te Haarlem en te Amsterdam, die financieel, zonder hulp van buiten, niet kunnen existeren. In het amsterdamse broederhuis is weliswaar. enige economische bedrijvigheid, onder meer een kleer- makerij, maar de inkomsten daaruit z ijn ontoerijkend om een eigen predikant te sal ariëren. De predikan t van Haa rlem, broeder Schiffert 35), die periodiek naar Am- sterdam reist om diensten te leiden en het avondmaal met de gemeen t e leden te ' vieren, klaagt over de "Laodi- ce i sche geest" onde r de leden, een ven<1ij zing naar de lauwe christengemeente te Laodicea, genoemd in het Boek der Openbaring. Als tweede rede n wordt aangevoerd, da t de politieke
en religieuze verhoudingen in Nederland grondig zijn gewijzigd, waarmee zoal s hiervóór aange toond, de broe- de r s niet goed raad wisten. Een probleem apart was de verhouding tussen de ze is-
ter gemee nt e en de familie Van Laer. In 1784 had Johanne s Renatus van Laer met toestemming van de Uni- teits-direktie te Herrnhut de vrije heerlijkheid Ze i st gekoch t van Zinzendorf's kleinzoon Heinrich Ludwig von Dohna. Na zijn dood in 1792 volgde zijn vrouw Cornelia Johanna Verbeek hem op a l s vrij vrouwe ( al wordt soms ook de oudste zoon Cornelius Renatus wel eens als vrij- heer genoemd ) . Maar het was haar zwager Cornelius Ludwig van Laer, die als gemach tigde of manda tarius f eitelijk de dienst uitmaakte. En deze Ludwig (zoals
34
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer