Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 48

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 48
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
48
Is onderdeel van:
Het verhaal "De kinderen van lVarme l o" is volgens me- dedelingen van de schrij fster zelf gebaseerd op een uitgebreide correspondentie uit de jaren 1776- 1777. Ik vraag aandacht voor deze vertelling vanwege de verwij- zingen naar Kersbergen. Aangezien geeli huisarchief van deze ridderhofstad bewaard is gebleven, vullen deze verwijzingen een leemte in onze kennis op. In de editie 1982 van het verhaal wordt op blz. 126
melding gemaakt van Van Dam: "de rentmeester te Utrecht der Kersbergsche goederen van Mevrouw Sloet" . Ik meen deze Van Dam te kunnen identifiseren als Jan van Dam ( 1712 - 1778), onder meer secretaris van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Zeist en Driebergen sedert 1740 4). De volgende passage , waarop ik wil wijzen, staat op
blz. 150 editie 1982 en geeft duidelijk aan hoe over Kersbergen in 17 76- 1777 en Zeist toen gedacht werd. Aan het woord is Floris Willem Sloet tot Warmelo (Zeist 1753 - kasteel lvarmelo, Diepenheim 1838) :
111 t Is daarom ook, dat wij Kersbergen maar liever verhuren, wij komen er toch niet. De streek is er anders weinig in trek, want meer dan f 300, -- huur per jaar kan ik voor Kersbergen niet krijgen, en dan heeft de huurder nog het voordeel om het tuinmanshuis te kunnen verhuren, zodat hij feitelijk niet meer verwoont dan f 196, -- , maar Zeist is een echt boeren- dorp. Als Kersbergen nu nog aan de Vecht lag, bij Breukelen of Loenen, dan zou he t wel meer gewild zijn" 5).
- Zeist zou pas na 1818, de verkaveling van de goederen
van de familie Van Laer, aan de Utrechtse- en Drieberg- seweg buitenplaatsen krijgen, die met de aanplanting van produktiebossen en de aanleg van parken rondom de grote huizen het boerendorp t ot de parel van de sticht - se lustwar ande zouden maken. Het leek mij van belang om de verbondenheid met Zeist
van de gezusters Engelber t s aan de vergetelheid te ont- rukken. Uit Assen kwamen zij 15 november 191 3 te Zeist wonen. Lite Engelberts s t aat in het bevolkingsregister
45
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer