Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 55

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 55
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
55
Is onderdeel van:
Open dag 1981, liet t l lClIIo':l V;! 11 de
Sticlltin g te houd e n Zeis t" .
op 15 open
se ptemhe r 19 11/, doo r- dag is "IJed rij vi gli eid
onze in
Omdat het niet mogelijk is de tot a l e zeister bedrij-
v i ghe id in de l oop der tijden in een van de zalen van Het Slot in beeld te brengen is gekozen voor een be - paa ld j aa r . De keus viel op 1916. Enerzijds , omdat in he t vers l ag van de t oestand der
gemeente Zeist ov e r he t jaar een overz icht is opgenomen van alle bedrijve n, waarin krach twerktuigen werden ge- bruikt. Anderzij ds , omda t velen de t oenmalige bed rij ven nog
gekend hebben en er behalve afbeeld i ngen ook voorwerpen kunnen worden t ent oonges teld , die in deze bedrijven zijn gebruik t of gemaakt . Een uittreksel uit het bovengenoemde verslag is op de
volgende bladz ijden afgedrukt . Indien u in het bezit mo cht zijn van door ze :Î. gtel- bedrijven gemaakte artikelen , die ge toond z oud en kunne n worden op de open dag , dan houdt de tentoonstellings - commissie zich van har te aanbevolen. Een telefoontje is voldoend e om tot een afs praa k t e
komen met een van de leden van deze commissie. Catalogus bibliotheek
I n verband me t het t oegenomen boekenbez it hebben de dames dr . A. Ber t oen- Broul'er en drs . J . Ch . Nol l en- Hengeveld een nieuwe ca talogus samengesteld van de bibliotheek van onze s tichting . Belangs t ell ende n kunnen i
f 5,-- per s tuk een exemplaar
aEhalen in Het Slot (op dinsdagmorgen) of bij de pen- ningmee ster (tijdens kantoo ru r en ) . Ook op de open dag za l ,veer een boekentafel worden ingericht , \vaar alle publ ica ties van onze stichting verkrijgbaar zijn .
L. Visser
tel. 87220 kantoo r 17130 thuis
49
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer