Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 68

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 68
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
68
Is onderdeel van:
Kees van den Ag t erheuvel ove r Oud-Zei s t Beste Meheer,
Op één na de l es te keer ha' k 't over de Achterheuvel gehad in nou kom ik vleje "eek bij me Opa in die zeit t e uge me: Keesie ze itt ie , je het
't tIr maar
schraa l t j es ofgeb r og j oggie, lIIit da t s tukki e van me bakermat! Ik zee "at is dat Opa? Wel zeittie, dat van de Achterheuvel. ' k Had je t och veul meer opgebieg! ' k Zeg , ja maar ' t "as ok pas de helf en nou komp de ande- re helf . Van 'n lekke r e koek m6je nooi t t e veul tege- lijk hebb e . We "are geb leve bij de Bierb r oUl,erij . Nou i ede reen die d'r vroeger wat t e make had , bleef t ir een paDsie , want de brou"er "as nie t gierig . Teugenove r de bierbrouwerij stong d 'r dan nog op 't end van de Achterheuvel 'n rehuis . Daar woonde ee r s meheer Roghai r, maar l a t e r Mr . Lapi r e da t is de vader zie je en dat wier nou ne t de vade r van 't Lapirepark . Dat komp la t er nog \-le l. · Die d\-lars laan aan 't end van de Achterheuvel hiet t e toe de witte laan e n d 'r s tinge gin huize an , want daar le e de Driest. Daar hadde 'n heeleboel nJi.nse 'n lappie boUl,- grond en daar poo t te ze eerpels en boone en and i j vie en boe rekooi en bie te. Dat \vare mee s t min se die gin tuin achter d' r huis hadde en de meeste woonden op de Ach- t erheuvel. En dan ' s morgens om vier uur k6je ze d 'r al vinde om de eerpels an te hooge of "at e r net te doen was. As It dan najaar wier k6je ' n heele troep minse en kinde r e zien die de boel an 't binneha l e "are . Al hadde me dan gin t uin, me gange t och pd.epers rape! Ja
't
wa re eenvoudige vlijtige men s chen, daar op de Ac hter- he uvel maar je had er dan ok maar een klein kroegie , e n dat was weinig voor die tijd. En dan nog wat . De over- he id was tIr ok verteugenwoordigd in de per s oon van de stoere sta tige nac h\v"ach van Te J"lingen teugenover de Lommertsteeg. As die op de vInkte kwam , dan wa s de o rd e d' r ok al. As tie dan de hee l.e dag hard gewerk had , gong die toc h eve goed mit de sabe l. om , de l ange schansloope r an en de groote polis iepet op gewapend mit
62
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer