Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 70

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 70
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
70
Is onderdeel van:
Bedrijvigheid e n Nlj vc dlc id 'in de IJrocdC'rp,clIlccnlc
(+ 17 (10 - l l i! ondc ;1:1I11"{, ken Î ll g t.! 1I Tot diep in de Lge eeuw was er een verbijsterend aan-
tal ambacht en en bedrijvcn opge t ekend in de Broeder- gemeente . is gene i gd t e vragen
deze onderdak vonden,
daar de Iluizen op de pleinen als gezill s woningen werden gebru i kt . Vrij zeker waren zij gehuisvest in de souster rains en
langs de Karpervijver , op de BroU\.J'erij, in Veelzic ht en vermoedelijk ook in een va n de massieve s t allen, later in gebruik bij de firma Van Arkel. De eerste lijst vermeldt 31 bedrijven , o.a . bakkerij ,
bliks l age rij , l ooie rij , goud- en zi l versmede rij, knoop- fabrikage, kopersmederij, l oodgietersbedrij f , weve rij, kOllsen- en breillnaldcJlIll,1ke r 'i.j J
porceleinen kachels , enz . De bedrijven omvatten
z;ldc1111'::lkc rij, apotheek, va n het l even en
l,.,'aren een uitkoms t voor de bewoners der vele buiten- plaatsen, die een tocll t nDar Utrecht bes paard bleef .
De grasvelden van de pleinen "erden a l s bleek ge-
bruikt voor de \v3Ssen van de zusters van he t Zus t e r - huis . Aan hen \.;rerd de fijne \vas t oevertrouwd van de buite nplaa t sen t o t ver in de omtrek . Het wassen geschiedde op de vlonders boven de sloo t ,
het bleken op de gazons . Vooral in de maanlichte nac h- ten bleekte het goed heel mooi , maar dan moesten e r v e el \\Tac:h t ers zijn, die oppasten , (ta t er niets gestol e n werd . De nachtwachten lie pen r ond de pleinen , r iepen meteen
het uur a f , zoals dat ook in de steden gebeurd e en zon- gen daarbij een vers uit het gezangboek .
64
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer