Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 72

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 72
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
72
Is onderdeel van:
De bakkerij \\'8 S een la nger lev en beschoren. Deze
hie] d .als bed rij f el1 \vink c l op t e bes Uwll na de grote brand in 19ó7. /\l.le r cceptc ll V<l n dc speci ,ïl i tcitcll zi .i l1 hC\v; l:Jrd p'c -
bleven . In ditzelfde pand \.Jas kort geves tigd de wjnkel, dic
nu ondergebracht is in he t 011derl1uis aan de Lageweg en heet nu de "Heerlijckheit". Verkoop van sterren en vele andere Broedergemeente- specialiteiten.
5 s eptember 177 2 . Broeder Chr. van Calker maakte een medaille ter gelegenheid van de geboorte van de zoon van de Erfstadhouder . Hij mocht deze medaille persoon- lijk aan de St adhouder aanbieden. Er werden nabesteld 4 goud en en 12 zilveren exemplaren. Deze medaille vond in de 7 provinciën , \.,raar zij ,,,erd verkocht , veel afnemers.
Cruydenierswinkel Op 21 juli 1791 wordt aan Hr. C. Ju s ti de winkel op- gedragen voor reke ning van de Broedergemeente onder de naam "de firma C. J. Justi & Co lt. Op 29 december 1797 neem t hij de zaak voor eigen re-
kening over . Op 28 december 181 8 neemt zuster Justi de zaak na het overlijden van haar man voorlopig over . Daar zij zwal< van gezondheid is krijgt zij in 18 19/1820 hulp van de jonge broeder C.P . He l l strHm, die u i t Zweden komt en de zaak tot 1837 leidt . Deze zaak blijft bestaan in gewij- zigde vorm tot ver na de 2e wereldoorlog . De koffie- branderij en de theemengerij waren t oel1 reeds afgesto- ten. Nu is in dit pand het fo tografi s ch atelier van Zr H. Kortland t gevestigd .
zijn .
Er zou over dive rs e bedrijv en nog Ineer te scll rijven Bekijkt u een s in de kerk de porceJ.e inen kacl1els van
Br . Hartin . T. Hille 66
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer