Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 79

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 79
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
79
Is onderdeel van:
Het karakter van de verkiezingen
Door het geldende kiesrecht had Zeist in 1870 205 kiezers op een bevolking van 5428 personen (1890 : 349 kiezers; 6823 i nwoners). Deze 205 kiezers kozen uit hun midden 11 raadsleden . Elke 2 jaar trad één derde deel van de raadsleden af. Men stemde door op het stembrief- je , dat men kreeg, de namen in te vullen van degenen die men gekozen wilde hebben. Men s temde dus op perso- nen. Bij tussentijds aftreden of overlijden van r aads - leden was het meestal noodz akelijk tussentijdse verkie- zingen t e houden . Daardoor zijn e r tussen 1870 en 1890 maar 3 j aren gewees t waarin geen verkiezingen werden gehouden. Als na verkiezingen bleek dat geen enkele of te weinig kandidaten de absolute meerderheid behaald hadden, was er een herstemming tussen de kandidaten met het hoogste aantal s t emmen noodzakelij k. In het begin van de jaren zeventig werd en er een of twee weken vóór de verkiezingen advert enties in de
geze t. In
die advertenties werden één of meerdere kandidaten aan- bevolen. Onder zo 'n advertentie stond meestal "Eenige Kiezers" of "Vele Kiezers lI. Soms werd de aanbeveling van een motivatie voorzien. In de Weekbode van Zaterdag 11 juni 1870 (1) luidde de tekst van een advertentie: "Enige kiezers: He t wenselij k en ook niet onbillijk achtende, dat de br oedergemeente alhier ook verder in de gemeenteraad vertegenwoordigd worde, nodigen hunne medekiezers uit , om op dinsdag 14 dezer te stemmen op Petrus Willem van Calker, een man van erkende bekwaam- heid en oprechtheid". Het kon ook gebeuren dat men door medekiezers werd aanbevolen zonder dat men er van afwist en/of er mee instemde. Voor de verkiezingen van 18 juli 1872 waren 4 raads leden aftredend en herkiesbaar. In één advertentie werd aanbevolen de heren Liefrink en De Pesters te her- kiezen en twee andere raadsleden (Kuytenbrouwer en Martin) te vervangen door de heren Labouchère en Van Ewijck . Na de verkiezingen hadden beide heren door in- gezonden s tukken in de Weekbode (2) laten weten dat ZlJ zi ch niet als kandidaat tegen één der a f tredende leden
70
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer