Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 80

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 80
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
80
Is onderdeel van:
wensten te s tellen. Zij verzocht en dit te publiceren en zoveel mogeli jk te verspreiden. Voor de verkiez ingen op 15 j uli 1879 werd doo r de Christe l ijk His t or ische Kies- vereniging "Nederland en Oranje" onde r ande r e de hee r J.R.A . Kuy t enbrouwer aanbevolen (3). De hee r Kuy t enbrouwer had van 1870 t o t 1876 zitting
in de Raad. In dat jaar nam hij ontslag en bij de ver- kiezingen deel de hij per advertentie mee niet voor her- verkiezing i n aanme r king t e wi l len komen (4). He t re- s ul taat van de actie van "Nederland en Oranje" in 1879 was een herstemming t ussen J.R.A. Kuytenbrouwer en H.M. van der Mersch (5). De verkiezing van H. M. van der Mersch werd tegengewerkt door de suggestie dat h i j als directeur van de gasfabriek een te nauwe band had met de gemeente (die de grootste afnemer van het gas was) (6). In dezelfde lYeekbode als waarin deze suggestie gedaan werd, werd in een andere advertentie gestel d dat Van der Mersch wel directeur maar geen eigenaar van de gasfabr iek was en zodoende wél verkozen kon worden . Per ingezonden stuk werden de kiezers opgewekt om versnip- pering van stemmen te voorkomen door ze niet uit te brengen op personen , die bij een benoeming zouden be- danken. Daarmee werd ongetwijfeld de heer Kuytenb r ouwer bedoeld . Bij de he r st emming volhardde "Nederland en Oran j e" in de kandidaats t elli ng van de heer Kuytenbr ou- wer. Een advertentie t er aanbeveling van de hee r Van der
Mersch had a ls tekst: "De hee r Kuytenbrouwer he eft bij de voorlaatste verkiezing per advertentie in de lYeek- bode bekend gemaakt dat hij niet in aanmerking wilde komen voor het lidmaatschap van de Raad. De heer Kuytenbrouwer heeft daarna, meer dan eens
J aan ver-
schillende personen ten stelligste verzekerd, dat hij geen zitting meer zou nemen in den Raad. De heer Kuytenbrouwer is op het ogenblik in Zwitserl and, en dus waarschijnlijk onkundig van de herstemming in Zeist; anders had hij ook nu zeer zeker voor de kandidatuur bedankt" (7). Uiteindelijk werd de heer Van der Mersch verkozen. In de lYeekbode van 9 augustus werd een open brief van de heer Kuytenbrouwer aan de kiesvereniging
71
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer