Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 86

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 86
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
86
Is onderdeel van:
Egeling 58; Jan van Zanten 50; en de rooms-katholiek W. van Dijk 33 stemmen had. In de lYeekbode was echter geen actie voor de heren Egeling en Van Dijk te ontdekken. Die propaganda heeft dus via andere kanalen plaatsge- vonden. Om te voorkomen dat er opnieuw een antirevolu- tionair zou worden gekozen werd er in allerijl, voor de herstemming, een nieuwe kiesvereniging opgericht. Een ingezonden stuk in de Weekbode (18) gaf weer wat er gebeurd was: " Na herhaaldelijk en van vele zijden daar- toe te zijn aangezocht, heeft de heer Van de Poll ein- delijk toegegeven aan den steeds krachtiger uitgespro- ken wensch, om pogingen aan te wenden tot het oprichten eener
tweede kiesvereniging alhier. De kiezers
toch, ... begonnen in te zien, dat zij, als alleen- staande personen, niet opgewassen waren tegen het
steeds driester optreden eener aaneengesloten partij ". "Nederland en Oranje" was dus alleenheerseres geworden. "Op eene vergadering, op 1.1. donderdagavond door de
heer Van de Poll in der haast bijeengeroepen, kwamen 26 kiezers op, en traden allen toe als lid van de nieuwe kiesvereniging. Als bestuurders werden gekozen: jhr F.H . van de Poll, mr A. Six en jhr mr E.L. de Geer ... 11. Nog voor de herstemming plaats vond had de nieuwe kiesvereniging "Zeist" al per advertentie bekend ge- maakt, dat de heer e.G. Egeling met algemene s t emmen (26) was gekozen tot kandidaat voor de gemeenteraad (19) . Deze activiteiten te samen hadden tot gevolg dat de heer Egeling met ruime meerderheid werd gekozen tot l id van de Raad. Voor de verkiezingen op 21 juli 1885 werd de r ooms- katholiek W. van Dijk zowel door de liberale*) kiesver- eniging "Zeist" als door de a.r. - kiesvereniging "Neder- land en Oranje" kandidaat gesteld voor de Raad. In de vergadering van "Zeist " werd er door de heer Van der Mersch, waarnemend voorzitter, op gewezen hoe zich meer zelfstandig leven bij de katholieken had geopenbaard. Hij dacht daarbij aan de school voor hun kinderen. De ve rgadering ging unaniem met de kandidaatstelling van
77
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer