Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 91

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 91
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
91
Is onderdeel van:
In 1879 werd de kwestie van het schoolgeld actueel.
Voor de raadsvergadering van 23 october was een voor- stel van j hr Van Asch van Wij ck tot wij ziging van de verordening op het heffen van schoolgeld op de openbare sc hool binnengekomen. Het voorstel werd in handen van een commissie gesteld. In de vergadering van 21 novem- ber werd het voorstel tot verhoging van het schoolgeld van 42 tot 96 cent verworpen. Alleen de heren Van Oosterwijk Bruijn en Van Asch van Wijck waren er voor. In de vergadering van 12 januari 1882 werd de school- geldheffing opnieuw aan de orde gesteld. Een voorstel tot het instellen van drie tarieven :
f 1,-- per maand
voor vermogenden; f 0,50 per maand voor minvermogenden ; f 0,00 per maand voor onvermogend en , waarbij iedereen zichzelf in een der drie klass en mocht indelen, werd met algemene stemmen aangenomen. De wens van de heer Van der Mersch tot afschaffing van het schoolgeld vond geen weerklank. In de vergadering van 30 october bleek da t provinciale staten deze regeling niet goedkeurden. Daar op stelde de heer Van der Mersch voor he t school- geld af te schaffen. De heer Van Oosterwijk Bruijn vond dat je nog beter weinig schoolgeld kon heffen dan hele- maal niets . Ook de heer Labouchère was tegen afschaf- fing en wilde de zaak laten zoals zij was . Het voorstel Van der Mersch werd echter met zes tegen vier stemmen aangenomen. Tegen stemden de heren Labouchère, Van Oosterwijk Bruijn, Van Calker en Van Asch van Wijek . In de vergadering van 19 december 1884 werd de schoolgel dkwestie opnieuw aan de orde gesteld, doordat de heer Van Oosterwijk Bruijn een voorstel tot het hef- fen van schoolgeld deed . De burgemeester bet r eurde het dat een verordening die net afgeschaft was, opnieuw ingevoerd zou worden. Zijn hoofdbezwaar er tegen bleef vooral de moeilijkheid om vast te stellen wie wel en wie niet t ot betalen in staat was. De heer Van Oos t er - wijk Bruij n stelde voor f 0,60 per maand te heffen om- dat dat bedrag ook gevr aagd wordt van de kinderen die de bij zondere school der hervormde gemeente bezoeken en die school de meest bezochte in de gemeente is. Na eni- ge discussie werd het voorstel met acht tegen twee stem-
82
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer