Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 6

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 6
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
6
Is onderdeel van:
zaatssteden tot de bezittingen van de Oranjes. De mar- kies van Veere en Vlissingen kon rechten doen gelden op het ambt van Eerste Edele. De Eerste Edele leidde de ve r tegenwoordiging van het zeeuwse ridderschap in de Stat en van Zeeland . Het ridderschap had een stem in de zeeuwse statenvergadering tegenover de zes stemmen van de steden Vlissingen, Veere, Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee. De Oranjepartij kon dus binnen de Staten van Zeeland rekenen op een vaste kern van drie van de zeven stemhebbenden. Als plaa tsvervanger van de prins moes t lo/illem Adriaan Zeeland in de pas van de prinselijke politiek laten lopen. Vooral na de verheffing van Willem 111 tot stad- houder en kapitein-generaal slaagde zijn plaatsvervan- ger in Zeeland erin van dit gewest een volgzaam instru- ment te maken voor de politieke plannen van de prins . De Nassauer wist van zijn machtige positie in Zeeland een lucratieve zaak te maken. Bijna alle benoemingen van enig belang liepen via Willem Adriaan, die er zich goed voor liet betalen. Naar een erkend gebruik in die tij d regelde hij de verdeling van ambten door middel van "contracten 4) van correspondentie". Bij een dergelijke overeenkomst wer- den tussen twee of meer regentenfamilies afspraken ge- maakt over de verdeling van een aantal ambten. Hierbij werden zelfs bepaalde ambten voor de kinderen van deze regenten gereserveerd. Willem Adriaan zette tegen beta- ling zijn handtekening onder zo'n contr act, hetgeen de afspraak rechtsgeldigheid gaf. Mede met het door deze praktijken verdiende geld kon hij in Zeist zo'n schit- terend Slot bouwen . In de buitenlandse politiek liet de Prins van Oranje
Willem Adriaan af en toe een rol van enige betekenis spelen. Zo nam hij deel aan het gezantschap, dat in 1674 in Engeland 5) de vrede van Westminster afsloot. Hier zal zijn vroegere vriendschap met Karel 11 en zijn ven<antschap met Arlington goed van pas zijn gekomen. Ook het nederlandse gezantschap, dat in ·1678 met de Fransen vredesonderhandelingen voerde , mocht zich ver- heugen in de aanwezigheid van Willem Adriaan binnen
5
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer