Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 9

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 9
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
9
Is onderdeel van:
tast. Vee l van deze veranderingen zijn aangebracht t oen
Cornelis Schellinger slotheer was. De ze amsterdamse ij ze rhandelaar had in augustus 1745 de heerlijkheid van Zeis t en Driebergen gekocht van de kleinzoon van Hillem Adriaan om zij n ge l oofsgenoten van de Evangelische Broedergemeen te onde r zijn bescherming een veilig be - staan te geven. De Broeders hadden namelij k veelal te kampen met te genwerking door de officiële Gereformeerde Kerk. Samen met hun leider Graaf Ludwig von Zinzendorf vestigde een groot aantal Broeders zich op het geb ied van de nieuwe slo theer . Een aantal Hernhutters ging in het Slot zelf wonen, waar bovendien in een van de zij - v l eugels t o t 17 68 hun kerkdiensten werden gehouden . In 1746 hield de Broedergemeen t e 10) onder leiding van Von Zinzendorf een synode in het Slot .
Beha lve aan he t park werden er in de negentiende eeuw naut,elijks fund amentele veranderingen aan het gebouw aangebracht . De woonruimte werd enigszins ui t gebreid . Bij deze uitbreiding kwamen er enige woonkamers i n de zijvleugels van het Slot. Op 31 juli 1924 verkocht de familie Labouchire, de toenmalige eigenaar van he t buitenverblij f , het Slo t aan de N. V. Bout'- en exploitatiemaatschappij "Heems te- de " t e Utrecht. Deze maatschappij wilde het Sl ot af bre- ken 11) om op die plaats een mooi villapark aan te leg- gen. De gemeenteraad van Zeis t s t ak hier een s tokj e voo r. Hij be s l oot, zes weken na de verkoop aan de utrech t s e maatsc happij , het Slot aan te kopen voor een bedrag van f 130 . 000 ,--. Aanvankelijk leek de gemeente niet te weten wat met
het Slo t te doen. Het gebouw dreigde in verval te ge r a - ken. Dit verval werd enigszins tegengegaan doorda t in 1935 het college van burgemeester en wethouder s besloo t om t o t een beperkte inwendige restauratie van het Slo t ove r te gaan . In de rechtervleugel van het enigszins opgekna pte
gebouw werd enkele jaren l ang aan we rklozen vakkennis gegeven om hen meer kans op werk te geven. Men zat toen
8
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer