Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 28

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 28
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
28
Is onderdeel van:
lijk ook Heer van Zeyst. Zijn zoon noemt zich Frederik van Renesse tot Zeyst, Heer van Zeyst. Na hem komt Jo- han van Renesse van Zeyst Frederikszoon, die als .Heer van Zeyst genoemd "ordt in 1486 en 1521. Waarschijnlijk had hij geen opvolger; het Slot Zeist gaat over naar zijn zuster, Maria van Renesse van Zeyst, die gehuwd was met Dirk van Zuylen van Harmelen. Hun dochter, Jo- hanna van Zuylen van Harmelen, volgde haar moeder op als Vrouwe van Zeyst. In haar testament, dat tussen 1536 en 1575 tot stand kI,am, wordt het Slo t Zeist niet vermeld. Aangenomen wordt dat zij het toen vervallen Slot had verkocht. Na het overlijden van Johanna van Zuylen van Harme-
len in 1589 volgt er een tijd van "stilte" om het ver- vallen Slot Zeist.
Waarom was het Slot - al in de Middeleeuwen - van
zoveel belang voor de eigenaren? Professor de Monté verLoren zegt hierover in zijn artikel "Een en ander uit de rechtsgeschiedenis van Zeist": "Het Slot behoor- de tot die zeldzame Ridderhofsteden, welke niet in leen werden gehouden, maar die vrij eigen goed, met andere woorden eigendom waren van de bezitters. Dientengevolge komt het niet voor in de leenregisters" . Hij voegt er nog aan toe dat het middeleeuwse archief blijkbaar ver- loren is gegaan, zodat wij over de geschiedenis daarvan in dit tijdperk vrijwel niets weten. Uit het voorgaande is op te maken dat de eigenaren
van Slot Zeist niet leenhorig waren aan de Bisschoppen van Utrecht in de tijd, dat deze ook het wereldlijk gezag in de streek uitoefenden 3).In 1528, Verdrag van Dordrecht, houdt het Bisdom Utrecht op te bestaan als wereldlijke macht. Deze werd overgedragen aan de Lands- heer - dus eerst Karel V, later Philips 11, maar in feite waren het de Staten van Utrecht die het bestuur in handen hadden 4) . Zij erkenden het middeleeuwse Slot Zeist in 1536 als Ridderhofs t ede . Dit hield in dat de eigenaar van het Slot, indien hij van adel was, als lid van de Ridderschap zitting mocht nemen in de Statenver- gadering 5).
24
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer