Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 37

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 37
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
37
Is onderdeel van:
Ook de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Berbice
maakte een tijd van grote bloei door. Het kapitaal van de gemeente, dat door een ams terdams financieringsbu- reau werd beheerd, groeide steeds 11). In mei 1822 werd voor de Evangelisch- Lutherse gemeente te Berbice van mr C. W. Wijborch aangekocht de Heerlij kheid Zeys t "met al de Regten en Geregtigdheden, prerogativen en preëmunen- tiën, mitsgaders het Regt de Jagt en Visscherij en de Gebouwen, Bosschen, Lanen en verdere ap- en dependen- tiën, daarbij behorende". De firma zou de administratie voeren, en de contante gelden dan telkens overdragen aan het consistorie te Berbice, dus aan de Evangelische Gemeente daar. Het is niet bekend hoeveel de Heerlijk- heid jaarlijks aan de Gemeente heeft opgebracht, noch waarom men in 1830 al weer tot verkoop is overgegaan; de opbrengst van het goed was f 58.200,-- Voor die som kocht Jhr Jan Elias Huydecoper van Haarsseveen de Am- bachtsheerlijkheid Zeyst 12). De nieuwe Slotheer stamde uit een rijk amsterdams patriciërsgeslacht. Zijn vader was door Koning Willem 1 in de adelstand verheven. Jhr Jan Elias Huydecoper trouwde in 1820 met Haria Isabella Anna Josine Char- lotte, baronesse Taets van Amerongen. Het echtpaar woonde al enige tijd in Zeist op de Ridderhofstede Kersbergen , toen Huydecoper deze in 1829 verkocht en het Slot Zeyst aankocht in 1830. Als eigenaar van het Slot mocht hij zich Heer van Zeist (Huydecoper van Zeist) noemen. Bovendien mocht hij, daar hij van adel was, als Ridder deel uitmaken van de Staten van Utrecht , een recht dat bij de grondwetsherziening van 1848 verviel. Het Slo t, dat in de laatste jaren erg verwaarloosd
was, werd door de nieuwe eigenaar grondig gerestaureerd en wat de meubilering betreft aangepast aan de smaak van de tijd (Biedermeyer) . Er was in dit huis genoeg ruimte voor de familie Huydecoper met hun negen kin- deren! Wa t de tuin betreft, er zal van de oorspronke- lijke aanleg uit de tijd van \Villem Ad riaan wel weinig meer over zijn. Tuinarchitect Zocher krijgt daarom op- dracht een z . g. engelse tuin aan te leggen. Niet meer
33
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer