Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 73

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 73
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
73
Is onderdeel van:
zoek" maar weinig van de grond gekomen is. Zou het in de toekomst misschien beter kunnen lukken? Wie neemt het voortouw? \,at is nu de betekenis van deze bibliografie voor
onze documentatie? Dat is vooral de indeling naar on- derwerpen en . de daarbij behorende codering. De hoeveel- heid krantenknipsels, die jaarlij ks op ons afkomt, is nu gemakkelijk op te vangen en vast te leggen. Deze zelfde codering wordt toegepast in de nieuwe catalogus van onze bibliotheek, verschenen in 1984. Ook de prentenverzameling berust op bovengenoemd sy-
steem en het ligt in de bedoeling om bij de Historische en Topografische Atlas te zijner tijd eveneens de bi- bliografische 'codering toe te passen. Hiervan een voor- beeld. U zoekt in ons archief naar de gegevèns van een bepaalde buitenplaats in Zeist en vindt deze onder het codenummer 3.7. Onder dit nummer treft u dan in de toe- komst in al onze verzamelingen gegevens over deze bui- tenplaats aan.
Inventaris van het archief Thans volgt nu een kort overzicht van de inventarisa-
tie van ons archief, waarbij vermeld dient te .worden, dat wij bij het tot-stand-komen van deze indeling dank- baar gebruik hebben gemaakt van de adviezen van mevrouw drs A.L. Jordens, eertijds museumconsulente bij de Stichtse Culturele Raad. I. De Atlas van Zeist valt uiteen in: a. de Iconografische Atlas; b. de Historische Atlas; c. de Topografische Atlas; d. de Albums.
al De Iconografische Atlas, waarin de portretten van Zeistenaren zijn opgenomen met .. enkele gegevens over deze personen. De bewerking vond, ' grotendeels door mevrouw Bertoen plaats.
bl De Historische Atlas omvat foto' s van gebeurtenis- sen, die in Zeis; hebben
" .
cl De Topografische Atlas, 64
..-.. . ;" van . ge,bouwe'),
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer