Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 76

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 76
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
76
Is onderdeel van:
verenigingen en in bejaardenhiJizen deze films t e draaien.
Behalve het hierboven genoemde materiaal, is er nog
veel waardevols opgeborgen in de archiefbewaarplaats. Gedacht wordt onder andere aan archivalia die betrek-
king hebben op onder andere oude hofsteden als de Kockartshoeve, de Preekstoel, de Hoef en de Koeienkamp, waaraan de Koelaan haar naam wel zal te danken hebben. Verder verschillende reglementen, onder andere van de politie over de 'wegen en wateren in de gemeente Zeist van 1826, waarin de toen bestaande wegen en paadjes (24 , in getal) alle worden opgenoemd, hetgeen voor de recon- structie van vroegere toestanden van veel waarde ' kan zijn.
' Ook afschriften van oude akten over de jaren 1308-
1745, die betrekking hebben op Zeist en omgeving (ori- gInelen in Rijks- en gemeentearchief in Utrecht), fami- liepapieren, jaarverslagen van verenigingen vanaf 1850. nog de voorwerpen als vaandels, penningen
en munten, antieke zilveren spulletjes en een stenen urn, houten trams,
en zwerfstenen, een oude
handkar van de azijnfabriek "de Ster", de duif van Pleines (aardewerk), een oude bakkerskar van Slijkhuis aan de Dorpsstraat, enz. enz. Een Haute collectie, te veel om hier allemaal op te noemen.
Huseum of Oudheidkamer Het zal u duidelijk zijn, ' dat een museumruimte voor
de thans 35-jarige Van de Poll-Stichting absoluut nood- zakelijk is. Hoet het nu steeds maat bij krantenartike- len blijven (vanaf 1933), waatin op die noodzakelijk- heid van een museum of oudheidkamer gewezen wordt? Schrijft de journalist Bert van ' Nieuwenhuizen in zijn artikel iri de Nieuwe Zeister Courant van 11 september 1981 niet ' terecht: "Dat de Van de Poll-Stichting haar bezit "Te Kijk"
zet op haar ' open dagen en tentoonstellingen is heel mooi en lofwaardig . Haar ' eigenlijk is het broodnodig;
67
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer